ระลึกถึง นักบุญบารนาบัส อัครสาวก


นักบุญบารนาบัสเกิดที่ไซปรัส ท่านเป็นคนหนึ่งในกลุ่มแรกที่กลับใจที่กรุงเยรูซาเล็ม ท่านได้ประกาศพระวรสารที่เมืองอันติโอค และเป็นเพื่อนร่วมงานของ นักบุญเปาโล ท่านได้ร่วมในการเดินทางครั้งแรกของ นักบุญเปาโล ท่านได้มีส่วนร่วมในสังคายนาที่กรุงเยรูซาเล็ม เมื่อกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอน ท่านยังคงเผยแพร่พระวรสารต่อไป และในที่สุดได้ถึงแก่มรณภาพที่นั่น