ระลึกถึง นักบุญชาร์ลส์ ลวงก้า และเพื่อนมรณสักขี

ระหว่าง ค.ศ.1885-1887 มีคริสตชนหลายคนถูกประหารชีวิตในประเทศอูกันดา โดยกษัตริย์วัมกา ผู้เบียดเบียนศาสนา ในกลุ่มผู้ถูกประหารชีวิตนี้ มีบางคนทำงานในพระราชวัง และบางคนเป็นผู้รับใช้ส่วนพระองค์ของกษัตริย์ บรรดาผู้ที่ถูกประหารชีวิตมีชาร์ลส์ ลวงก้าและเพื่อนอีก 21 คน ซึ่งเป็นคริสตชนที่มีใจร้อนรนและมั่นคงในความเชื่อ บางคนถูกประหารชีวิตด้วยดาบ บางคนถูกเผาทั้งเป็น เนื่องจากพวกเขาไม่ได้ปฏิบัติตามพระบัญชาที่ไร้เหตุผลของกษัตริย์