ระลึกถึงนักบุญยอร์จ มรณสักขี

เป็นที่ปรากฏชัดว่าในราวศตวรรษที่ 4 ได้มีความศรัทธาต่อนักบุญยอร์จที่ลิดดา ในประเทศปาเลสไตน์ เพราะมีโบสถ์ที่สร้างเป็นเกียรติแก่ท่านนักบุญ ความศรัทธาได้แพร่หลายทั่วไป ทั้งในพระศาสนจักรตะวันออกและตะวันตก ตั้งแต่สมัยแรกแล้ว