ระลึกถึง น.ยอห์น แห่งเบรเบิฟ และ น.อิสอัค โยเกอ พระสงฆ์และเพื่อนมรณสักขี

ระหว่าง ค.ศ.1642-1649 สมาชิกคณะเยสุอิต 8 คน ถูกฆ่าในทวีปอเมริกาเหนือ หลังจากถูกทรมานอย่างน่าหวาดเสียว โดยสมาชิกของเผ่าฮูรอนและอีโรกัวส์ พวกท่านได้พยายามสุดความสามารถที่จะนำชนพื้นเมืองในแถบนั้นมารู้จักความเชื่อแท้จริง นักบุญอิสอัค โยเกอถึงแก่มรณภาพวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ.1647 และนักบุญยอห์น แห่งเบรเบิฟถึงแก่มรณภาพวันที่ 16 มีนาคม ค.ศ.1648