ระลึกถึง น.มารีย์ กอเรตตี พรหมจารี และมรณสักขี


นักบุญมารีย์ เกิดในครอบครัวยากจนที่คอรินัลดี ประเทศอิตาลี ค.ศ.1890 ใกล้ๆเมืองเนตตูโน ท่านเจริญชีวิตในวัยเด็กด้วยความยากลำบาก ต้องช่วยมารดาทำงานหาเลี้ยงครอบครัว ท่านเป็นคนศรัทธาและภาวนาอยู่เสมอ ค.ศ. 1902 ท่านถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเพื่อปกป้องความบริสุทธิ์