น.ดามาซัส ที่ 1 พระสันตะปาปา

(เริ่มเทศกาลเตรียมรับเสด็จฯ)

นักบุญดามาซัสเกิดในสเปน ประมาณ ค.ศ.305 ท่านได้บวชเป็นพระสงฆ์ที่กรุงโรมในปี ค.ศ.366 ในช่วงเวลายุ่งยากของพระศาสนจักร และได้รับแต่งตั้งเป็นพระสังฆราชแห่งกรุงโรม ท่านได้เรียกประชุมซีโนดหลายครั้งเพื่อต่อต้านบรรดาผู้สอนผิดความเชื่อ และได้ส่งเสริมความศรัทธาต่อบรรดามรณสักขี ท่านได้แต่งกลอนศักดิ์สิทธิ์จารึกไว้ที่หลุมฝังศพของท่านเหล่านั้น ถึงแก่มรณภาพ ค.ศ.384