ฉลอง น.อันดรูว์ อัครสาวก

นักบุญอันดรูว์ เกิดที่เบธไซดา ครั้งแรกท่านเป็นศิษย์ของ นักบุญยอห์น บัปติสต์ แต่ภายหลังท่านได้ติดตามพระคริสตเจ้า และนำนักบุญเปโตรพี่ชาย มาพบพระองค์พร้อมกับนักบุญฟิลิป ท่านได้แนะนำคนต่างศาสนาให้มารู้จักกับพระคริสตเจ้า ตามธรรมประเพณีที่เล่าสืบต่อกันมาว่า หลังจากวันพระจิตเจ้าเสด็จลงมา นักบุญอันดรูว์ได้ออกไปประกาศพระวรสารในที่หลายแห่ง และในที่สุด ได้รับความทรมานจนสิ้นใจบนไม้กางเขนที่เมืองอาคายา