ฉลอง น.ทารกผู้วิมล

ฉลองทารกผู้วิมล

วันนี้พระศาสนจักรให้เราฉลอง นักบุญทารกผู้วิมล มรณสักขี เด็กชายอายุตั้งแต่สองขวบลงมาในเมืองเบธเลเฮมและบริเวณใกล้เคียง ซึ่งถูกกษัตริย์เฮโรดสั่งประหารชีวิต ด้วยกลัวว่าเด็กชายคนหนึ่งที่เกิดมาจะแย่งบัลลังก์ของตนในอนาคต ตามที่ได้ทราบเรื่องราวจากโหราจารย์ที่มาเฝ้า ความกลัวสูญเสียตำแหน่งและอำนาจ ทำให้เฮโรดกระทำความผิดมหันต์กับเด็กทารกผู้วิมล เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครเป็นคู่แข่งและแย่งอำนาจไปจากตนได้

นักบุญทารกผู้วิมล ได้ประกาศพระคริสตเจ้าไม่ใช่ด้วยคำพูด แต่ด้วยชีวิตและความตายของตนเอง การฉลองนี้เตือนใจเราให้ระลึกถึงการเป็นมรณสักขีของพวกเขาที่ได้สละชีวิตเพื่อพระกุมารเยซู อีกทั้ง ทำให้เราตระหนักว่าความโกรธและความกลัวของเฮโรด ทำให้ไม่สามารถควบคุมตนเองได้และตัดสินใจทำบาปหนักกว่าเดิมหลายเท่า ด้วยการประหารชีวิตผู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เราได้ปล่อยให้ความโกรธและความกลัวเป็นนายเหนือชีวิตเราบ้างไหม

ปัจจุบัน มีเด็กทารกเป็นจำนวนมากตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงและความเห็นแก่ตัว ไม่มีโอกาสแม้ได้ลืมตาดูโลกเพราะถูกทำลายชีวิตตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ ไม่มีใครปกป้องพวกเขาได้ ไม่มีแม้สิทธิ์ในการป้องกันตนเอง เพราะผู้ตัดสินใจทำลายชีวิตพวกเขาเป็นคนที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้กำเนิด พวกเขาเป็นเหมือนเสียงกรีดต้องที่ไม่ใครได้ยิน ซึ่งไม่ต่างจากเสียงร้องไห้คร่ำควรในเมืองเบธเลเฮมและบริเวณใกล้เคียง ที่ถูกประหารชีวิตด้วยน้ำมือของเฮโรดเท่าใดนัก

ประเทศอียิปต์เป็นดินแดนที่ชาวยิวรู้จักดีในการหนีจากการถูกข่มเหงรังแก ไม่เว้นแม้กระทั่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า พวกเขาได้กระทำอย่างบรรพชนในการหนีไปอียิปต์ เพื่อให้รอดพ้นจากการถูกกษัตริย์เฮโรดสังหาร และอยู่ที่นั่นจนกระทั่งเฮโรดสิ้นพระชนม์ พิธีกรรมวันนี้เตือนเราให้ระลึกถึงคนบริสุทธิ์ที่ตายเพราะความโหดร้ายของผู้อื่น นับเป็นเรื่องน่าเศร้าแม้แต่พระกุมารเยซูยังเป็นที่เกลียดชัง และตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงตั้งแต่วัยเยาว์

คริสตชนต้องกล้าปกป้องผู้บริสุทธิ์ที่ถูกกระทำอย่างทารุณโหดร้าย ผู้ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงและผู้ได้รับการปฏิบัติอย่างอยุติธรรม ไร้สิทธิ์ ไร้เสียงในสังคม ศิษย์พระคริสต์ต้องกล้าประกาศพระคริสตเจ้าในชีวิตทั้งด้วยคำพูดและการกระทำ ดำเนินชีวิตในความรักและการให้อภัยตามแบบอย่างของพระองค์ และเป็นพยานถึงพระองค์ในชีวิตประจำวันของตนเยี่ยงทารกผู้วิมล