ฉลอง นักบุญมาระโก ผู้นิพนธ์พระวรสาร

มาระโก มาจากครอบครัวที่มีเชื้อสายเป็นชาวกรีก แต่อาศัยอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม กลับใจโดยอาศัยเปโตร เป็นเพื่อนร่วมทางกับเปโตรไปกรุงโรม ทำหน้าที่เป็นเลขานุการและเป็นล่ามให้เปโตร
ประชาชนชาวโรมันได้ขอร้องมาระโกให้เขียนข้อความบันทึกต่างๆที่ท่านเปโตรเทศน์สอนไว้เกี่ยวกับพระประวัติพระเยซูเจ้าภายใต้การแนะนำของท่านเปโตรมาระโกนิพนธืพระวรสารในช่วงประมาณก่อนปี ค.ศ.60และเขียนพระวรสารฉบับภาษากรีกเป็นฉบับที่2สำหรับคนต่างศาสนาที่กลับใจมาเชื่อถือศาสนาคริสต์มาระโกได้ติดตามเปาโลและบาร์นาบัสไปประกาศพระคริสตศาสนาทั่วเกาะไซปรัส(กจ. 13: 4-5) ไปอยู่กรุงโรมกัยเปโตรและเปาโล ถูกส่งไปประเทศอียิปต์ ช่วยจัดตั้งกลุ่มคริสตชนที่เมืองอเล็กซานเดีย และที่นี่เองท่านได้ตั้งโรงเรียนคาทอลิกแห่งแรกที่มีชื่อเสียงมาก

มาระโกถูกคนต่างศาสนาฉุกคร่า ลากร่างของท่านไปบนถนนที่เต็มไปด้วยก้อนหิน แล้วโยนท่านเข้าคุก ท่านได้ถึงแก่มรณภาพในคุกนั่นเอง