ฉลองบุญราศีฟิลิป สีฟอง, อักเนส พิลา, ลูซีอา คำบาง และเพื่อนมรณสักขีชาวไทยอีก 4 ท่าน

ในระหว่างปี ค.ศ. 1940-1944 เกิดกรณีพิพาทเรื่องพรมแดนระหว่างไทยกับอินโดจีนของฝรั่งเศส พระศาสนจักรคาทอลิกถูกต่อต้านเบียดเบียน โดยเฉพาะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเจ้าหน้าที่บางคนเข้าใจผิดว่าศาสนาคริสต์เป็นศาสนาฝรั่ง ตำรวจในพื้นที่หลายนายได้กระทำการเลยเถิด ถึงกับบังคับให้ คริสตังละทิ้งศาสนาหรือไม่ก็ต้องตาย บุญราศีชาวไทยทั้ง 7 ท่าน เลือกตายดีกว่าละทิ้งความเชื่อ ทั้ง 7 ท่านนั้น ได้แก่ ครูฟิลิป สีฟอง อ่อนพิทักษ์ อายุ 33 ปี เป็นครูคำสอน ครูสีฟองถูกตำรวจลวงไปยิงตายไม่ห่างจากหมู่บ้านสองคอนไปเท่าไร ในวันที่ 16 ธันวาคม ค.ศ.1940 บุญราศีอีก 6 ท่าน ถูกตำรวจยิงตายที่สุสานวัดสองคอน ในวันที่ 26 ธันวาคม ค.ศ.1940 ได้แก่

  1. ภคินี อักเนส พิลา อายุ 31 ปี
  2. ภคินี ลูซีอา คำบาง (สุภีร์) อายุ 23 ปี
  3. แม่อากาทา พุดทา ว่องไว อายุ 59 ปี
  4. น.ส. เซซีลีอา บุดสี ว่องไว อายุ 16 ปี
  5. น.ส. บีบีอานา คำไพ ว่องไว อายุ 15 ปี
  6. ด.ญ. มารีอา พร ว่องไว อายุ 14 ปี

ในปี ค.ศ.1943 ได้เริ่มมีการสืบสวน ปากคำพยานต่างๆ ตามขบวนการ เพื่อนำเสนอสันตะสำนัก จนกระทั่งในวันที่ 22 ตุลาคม ค.ศ.1989 สมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ได้ทรงประกาศให้ผู้รับใช้ของพระเจ้าทั้ง 7 ท่านนี้ เป็นบุญราศีแห่งประเทศไทย และให้ฉลองประจำปี ในวันที่ 16 ธันวาคม สำหรับพระศาสนจักรในประเทศไทย