สมทบปัจจัยเพื่อจัดซื้อรถตู้สำหรับบ้านเณรธรรมฑูติไทย