ปี 1995-2012

 คุณพ่อวีรชัย ศรีประมงค์      หลังจากบวชแล้วก็เข้าเป็นสมาชิกของคณะธรรมทูตไทยทัน มีเวลาเตรียมตัวบริเวณชายแดน เริ่มเข้าเขมรในช่วงเดือนตุลาคม เมื่อปี 1993 เนื่องจากยังไม่มีสถาบันสอนภาษาเขมร ช่วงแรกใช้ วีซ่าท่องเที่ยวจนได้วีซาองค์กรการิตัส เข้าไปอยู่จังหวัดกอมปงธม สภาพภูมิศาสตร์ จังหวัดกอมปงโซมมีชื่อหนึ่งเป็นทางการชื่อกรุงพระสีหนุ เป็นเมืองท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในเขมรและเป็นเมืองท่องเที่ยวชายทะเลที่มีคนไปมากที่สุด อยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงพนมเปญไปประมาณ 230 กิโลเมตร ถนนราดยางอย่างดี ในระยะสิบปีที่ผ่านมา มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจค่อนข้างสูง มีคนเข้ามาหากินในกรุงพระสีหนุมากขึ้น ซึ่งก็มีปัญหาด้านสังคมเข้ามาเช่นกัน การเริ่มงานแพร่ธรรมและงานอภิบาลในประเทศกัมพูชา      วัดคาทอลิก น.ยอแซฟ พนมเปญ (คุณพ่อวีรชัย 1995-2001, คุณพ่อชัชชัย 2006-2010)วัดคาทอลิกที่พนมเปญเป็นวัดคาทอลิกหลักเริ่มแรกของบรรดาธรรมทูตที่เข้ามาทำงานในประเทศกัมพูชาเดิมเป็นบ้านเณร แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นวัดหลักในเมืองหลวงโดยโอนวัดบึงตุมปุนให้กับพระสงฆ์ปีเมรับผิดชอบออกไปในสมัยค.พ.วีรชัย ในช่วงเริ่มแรกเปิดประเทศ เขตวัดครอบคลุมมิสซังพนมเปญทั้งหมด และไปถึง จังหวัดกัมปงฉนังเขตมิสซังบัดตำบองปัจจุบันมีวัดกลุ่มคริสตชนและวัดในความรับผิดชอบทั้งหมด10 กลุ่มครอบคลุมเขตปริมณฑลทั้งหมดมีพระสงฆ์รับผิดชอบ ปัจจุบันสององค์ คริสตชน ส่วนใหญ่มีเชื้อสายเวียดนาม ประมาณ 70-80 % ของคริสตังทั้งหมด แต่ในด้านงานอภิบาลจะขอพระสงฆ์ตามศูนย์ต่างๆ มาช่วยถวายมิสซาวันอาทิตย์ แต่งานอภิบาลจะแบ่งเขตรับผิดชอบ และใช้ภาษาเขมรประกอบพิธีกรรมเป็นหลัก...

Continue reading