ซิสเตอร์ เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง ปี 2012-ปัจจุบัน ณ เสียมราบ

      ได้เปิดบ้านใหม่ที่เสียมเรียบในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีซิสเตอร์สุขรินทร์ และผู้ฝึกหัดชาวเขมรอยู่ด้วยกันในหมู่คณะ มีหน้าที่หลักในการสอนคำสอน และเยี่ยมเยียนชาวบ้าน และทุกวันพุธไปเยี่ยมนักโทษที่เรือนจำ มี 3 หมู่บ้านที่ช่วยรับผิดชอบ และมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ช่วยเจ้าวัดต้อนรับแขกจากต่างประเทศ {gallery}pastoralandevagilization/siemrieab{/gallery}

Continue reading

ปี 1998- 2012

 ซิสเตอร์ เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง  ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย ในประเทศกัมพูชา   อธิการคณะผู้รับใช้ฯ และตัวแทนนักบวชหญิงที่ปรึกษาคณะTMS ในกัมพูชา        พื้นที่งานและกิจกรรมที่ได้ทำได้เข้าพื้นที่งานธรรมทูตตั้งแต่ ปี 1998 ปัจจุบันได้รับมอบหมายดูแล 3 หมู่บ้าน ดังนี้ 1. วัดแม่ในเขตหมู่บ้าน กอมปงโรเต๊ะ รับผิดชอบเรื่องพิธีกรรม กลุ่มเยาวชน และดูแลเด็กนักเรียนในศูนย์ของวัด (เด็กกำพร้า, เด็กยากจน และเด็กมีปัญหา)2. วัดเปรก สเบอว ใ นหมู่บ้านเปรก สเบอว ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานอภิบาลของวัด เรื่องพิธีกรรม การเยี่ยมชาวบ้าน ติดตามโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ดูแลกลุ่มเยาวชน และสอนคำสอน เตรียมครูคำสอน และผู้นำเด็กเล็ก3. วัดมะเนียว ในหมู่บ้านมะเนียว ดูแลโรงเรียนอนุบาล ซึ่งเพิ่งเปิดเมื่อปี 2004 สภาพกลุ่มคริสตชนวัดเปรก สเบอว มีชื่อวัดว่า...

Continue reading