ค.พ.คมทวน TMS ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีพเพื่องานธรรมทูต 03-01-2012

      ภาพค.พ.คมทวน สุขสุทิพย์ สมาชิกคณะธรรมทูตไทย TMS   ให้คำมั่นสัญญาปฏิญาณตลอดชีพ โดยมีคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย TMS เป็นประธาน และพยานทั้งสอง คุณพ่อรังสรรค์ ภานุรักษ์ ผู้แทนหมู่คณะTMS ในประเทศไทย  และ คุณพ่อไตรรงค์ มุลตรี ผู้แทนหมู่คณะTMS ในประเทศเขมร{gallery}picture/2012-13/frkomthuanvow{/gallery}          เมื่อวันอังคารที่  03 มกราคม 2012  พิธีบูชามิสซา เวลา 17.00 น. ณ วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ๋ จ.อยุธยา โดยมีเพื่อนพระสงฆ์ สามเณรของคณะธรรมทูตไทย และญาติพี่น้อง ร่วมให้กำลังใจ  และวันที่ 6 มกราคม  2555  ค.พ.คมทวน สุขสุทิพย์  จะเดินทางไปรับการอบรมศึกษาเรียนต่อที่ประเทศอิตาลีขอคำภาวนาจากทุกท่านเพื่อคุณพ่อในโอกาสนี้ด้วย   สิริรักษ์ผู้รายงาน       

Continue reading

บวชพระสงฆ์ของสังฆานุกร รชตะ ประทุมตรี

          พระสงฆ์องค์ที่ 20 ของสังฆมณฑลนครราชสีมา องค์ที่ 12 ของคณะธรรมทูตไทย และองค์ที่ 6 ที่เป็นสัตบุรุษวัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท กับหลายปีที่รอคอย          เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2013 พระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสบวชพระสงฆ์ของสังฆานุกร รชตะ ประทุมตรี สัตบุรุษวัดฯ โดยช่วงเช้าก่อนพิธี มีการแห่รอบหมู่บ้านโดย พระคุณเจ้าฯ และคุณพ่ออาดรีอาโน อธิการคณะธรรมทูตไทย นั่งบนรถแห่ง ตามด้วยสังฆานุกรซึ่งนั่งบนหลังช้าง มีขบวนสาวงามรำฟ้อนแสดงความยินดี ก่อนที่จะเริ่มพิธีบูชาในเวลา 10:00 น. ในอากาศที่สดใส หลังพิธีบวช พระคุณเจ้าฯ กล่าวแสดงความยินดีและรับรองคุณภาพของพระสงฆ์ใหม่  พระสงฆ์ใหม่กล่าวขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนทำให้เกิดวันนี้ขึ้นมาได้ เป็นบทกลอน {gallery}picture/2012-13/ordaintobepriestofratchata{/gallery}...

Continue reading

สมาชิกคณะธรรมทูตไทยให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตเพื่องานธรรมทูต 19-01-2012

คณะธรรมทูตไทย Thai Missionary Society  : TMS 12 – 19  มกราคม 2012 มีการเข้าเงียบ และ การประชุม ประจำปี 2012 ของสมาชิก และผู้ร่วมงานของคณะธรรมทูตไทย                                             ณ  ศูนย์อภิบาลคามิเลียน ลาดกระบัง กรุงเทพฯ  ·       ในวันพฤหัสที่  19  มกราคม  ค.ศ.  2012   เวลา 17.00 น. สมาชิกคณะธรรมทูตไทย TMS  ได้ประกอบพิธีการให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต  สมาชิกที่ได้เข้าร่วมการให้คำมั่นสัญญาในครั้งนี้ มีจำนวน 9  ท่าน 1.  ค.พ.เปาโล  อนุรักษ์  ประจงกิจ 2.  ค.พ.เปโตร รังสรรค์  ภานุรักษ์ 3. ค.พ.ยอห์น บัปติสต์ วีรชัย  ศรีประมงค์ 4. ค.พ.ยอห์น บัปติสต์ บัญชา วงษ์วุฒิพงษ์ 5. ค.พ.เปโตร  วิบูรณ์ ลิขิตธรรม 6. ค.พ.ลอเรนซ์  นิกร ประสูตร์แสงจันทร์ 7. ค.พ.โทมัส  เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม 8. ค.พ.เปาโล ไตรรงค์  มุลตรี 9....

Continue reading

งานบวชสังฆานุกร ออกัสติน รชตะ ประทุมตรี

   การให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตเพื่องานธรรมทูตของสังฆานุกร ออกัสติน รชตะ ประทุมตรีและภาพงานบวชสังฆานุกรโอกาสเปิดปีแห่งความเชื่อขงสังฆมณฑลนครราชสีมา เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2012 ณ อาสนวิหารแม่พระประจักษ์ที่เมืองลูร์ด {gallery}picture/2012-13/deaconofratchata{/gallery}

Continue reading

สมาชิกธรรมทูตไทยรื้อฟื้นคำมั่นสัญญา ปี 2013

สมาชิกธรรมทูตไทยรื้อฟื้นคำมั่นสัญญา เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2013 ณ ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง{gallery}picture/2012-13/revow2013{/gallery}

Continue reading

ธรรมทูตพบปะกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม 2013

โอกาสเข้าเงียบประจำปี 2013 คณะธรรมทูตไทยได้มีการพบปะกับกลุ่มฆราวาสแพร่ธรรม ซึ่งเราเรียกว่า  วันครอบครัวธรรมทูต {gallery}picture/2012-13/meetingpmg2013{/gallery}

Continue reading

พิธีแสดงกตัญญู ต่ออดีตสมาชิกผู้ร่วมงาน

  ซิสเตอร์เบอร์นาด ตรีธารา  เคยทำงานที่ ศูนย์แวงแก่น 20 ปี   ซิสเตอร์เวโรนิกา สุริยะมงคล จากคณะพระกุมารเยซู (IJ) เคยทำงานที่ศูนย์เชียงของ {gallery}picture/2012-13/thankyou{/gallery}

Continue reading