บทความของซีสเตอร์เซเวียร์

เมื่อตื่นนอน ก่อนทำงาน ก่อนเข้านอน “จงมอบทุกสิ่งแด่พระเป็นเจ้า และพระองค์จะทำทุกสิ่งเพื่อท่าน. จงวางใจพระเจ้าเถิดจะเกิดผล     กระทำตนสุดดีที่ปรารถนา จะอยู่เย็นเป็นสุขทุกเวลา                      ไร้โรคาพาลภัยไกลมลทิน

Continue reading

ความรักไม่ใช่แค่คำพูด

        ยกตัวอย่าง การไปเยี่ยมยายคนหนึ่งที่เป็นโรคพากินสัน เมือเข้าไปในบ้านยายกำลังจะกินข้าวเย็นพอดี ยายบ่นถึงความป่วยไข้บุญพจุม มีกล้วย ขนมและอาหารด้วย….. ที่สุด พ่อและซิสเตอร์ ได้พยายามพูดให้กำลังใจ เพื่อให้เขากินจะได้มีแรง ซิสเตอร์เริ่มตักอาหารป้อนเขา จากที่ว่ากินไม่ลง กินไปกินมา สามจาน พอจานที่สามเริ่มมีแรง ซิสเตอร์ป้อนไม่ทันใจเลยคว้าช้อนไปทานเองจนหมด เริ่มหัวเราะได้

Continue reading

กลอนธรรมทูตไทยใจหนึ่งเดียว

      สมาชิก ธรรมทูตไทย ใจหนึ่งเดียว          สามัคคี กลมเกลียว สมานฉันท์      เราต่างมี ประสบการณ์ เจ็บปวด(เฮิร์ท)ร่วมกัน    แต่คืนวัน แปรเปลี่ยน เป็นพระพร หลายคนดุจ     ศิลา ช่างทิ้งขว้าง           ปล่อยรกร้าง หมางเมิน ดูเศร้าหมอง      แต่พระเจ้า มีแผนการ เฝ้าประคอง          แผลกลัดหนอง ช่วยรักษา ด้วยเมตตา กลับกลายเป็น  ศิลา หัวมุมเอก        ...

Continue reading

ความสัมพันธ์ พระสังฆราชบรรจง อารีพรรค กับ TMS

พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค กับคณะธรรมทูตคาทอลิกไทย พันธกิจ: “ความรักอยู่ที่ใด พระเจ้าอยู่ที่นั่น”         พระคุณเจ้ายอแซฟ บรรจง อารีพรรค พระสังฆราชประมุขสังฆมณฑลนครสวรรค์ ได้รับมอบหมายจากที่ประชุมของสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ในการรับผิดชอบฝ่ายงานพันธกิจการแพร่ธรรมและการริเริ่มก่อตั้งคณะธรรมทูตคาทอลิกไทย (บันทึกการประชุมสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทยสมัยสามัญ 20-23ก.พ. 1989 หน้า 4,6)  พระคุณเจ้าได้ได้ดูแลเอาใจใส่อย่างกระตือรือร้นและอย่างใกล้ชิด ในการจัดอบรม การเข้าเงียบประจำปี แม้กระทั่งการขับรถยนต์ในระยะทางที่ไกลและลำบากด้วยตัวท่านเองเพื่อออกไปเยี่ยมเยียนสมาชิกและผู้ร่วมงานของคณะในพื้นที่ทำงาน เพื่อให้คำแนะนำและกำลังใจ ได้สนับสนุนส่งเสริมสมาชิกและคณะฯให้เจริญเติบโตในพันธกิจ การเป็นประจักษ์พยาน“ความรักอยู่ที่ใด พระเจ้าอยู่ที่นั่น” เมื่อต้นเดือน พฤษภาคม 1998 พระคุณเจ้าได้เป็นประธานในการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาจากคณะ MEP คือคุณพ่อ ดังโตแนล และ PIME คือคุณพ่ออาดรีอาโนและสมาชิก 2 คนแรกของคณะฯ หลังอธิษฐานภาวนาขอพระจิตเจ้าแล้ว พระคุณเจ้าได้ให้ที่ประชุมพิจารณาถึงการส่งธรรมทูตไทย 2 คนแรกว่าจะส่งไปที่ไหน? ความตั้งใจแรกจะส่งเข้าไปช่วยพระศาสนจักรในประเทศลาวแต่ด้วยสถานการณ์ด้านการเมืองที่เคร่งครัดในการนับถือศาสนา จึงไม่สะดวกที่จะเข้าไปทำงานได้ ประการต่อมาให้พิจารณาถึงความต้องการจำเป็นเร่งด่วนที่สุดในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆหรือกลุ่มชายขอบของสังคมที่ต้องการรับธรรมทูตเข้าไปทำงานพันธกิจ

Continue reading

กลอนขอบคุณอดีตผู้ร่วมงานธรรมทูต

ซ. เวโรนีกา และซ.เบอร์นาร์ด ท่านทั้งสองเป็นผู้ร่วมบุกเบิก                         ปฐมฤกษ์งานธรรมทูตอุดรทิศ ซ. เวโรนีกา ซ.เบอร์นาร์ดมอบชีวิต                   ประกาศพระคริสต์ชนเผ่าม้งให้ยลยิน ซ.เวโรนีกา เปี่ยมสุภาพเมตตาจิต                   ใจเป็นมิตรเอื้อเฟื้อรักศาสตร์ศิลป์ ใส่ใจเยี่ยมผู้ยากไร้เป็นอาจิณ                            ไม่หยุดนิ่งใฝ่เรียนรู้วิทยาการ ท่านมีความกระตือรือล้นตื่นตัวเสมอ                แต่ไม่เผลอละเลยชีวิตจิต ชอบรำพึงชอบภาวนา ใคร่ครวญคิด                          มีชีวิตสนิทตามน้ำพระทัย ซ.เบอร์นาร์ดคล่องแคล่วกระฉับกระเฉง    ไม่กลัวเกรงหน้าอินทร์หน้าพรหมไหน รักสะอาดรักระเบียบรักวินัย                                   รักต้นไม้รักปักผ้าขายเป็นทุน ท่านคล่องแคล่วภาษาอังกฤษเป็นเบอร์หนึ่ง        เป็นที่พึ่งหาปัจจัยมาเกื้อหนุน...

Continue reading