ปี 2000-2014

ซิสเตอร์ กัลยา ฉัตรบรรยงค์ ซิสเตอร์คณะผู้รับใช้ฯ ร่วมงานคณะธรรมทูตไทย ในประเทศกัมพูชา    ซิสเตอร์เป็นสมาชิกรุ่นที่สองของคณะผู้รับใช้ฯ ที่ได้เข้ามาทำงานธรรมทูตในเขมร เมื่อปี 2000 พื้นที่ที่ได้รับมอบหมายจาก คพ.เจ้าอาวาสให้ดูแลคือ หมู่บ้านกอมปงโก เมื่อต้นเดือนสิงหาคม 2008 คพ.วินัย ซึ่งเป็นพระสงฆ์เขมร ได้กลับจากการศึกษาต่อที่ฝรั่งเศส กลับมารับผิดชอบที่หมู่บ้านนี้อีกครั้งหนึ่ง และได้ทำงานร่วมกัน สภาพทางภูมิศาสตร์     หมู่บ้านกอมปงโก เป็นหมู่บ้านคริสตังเก่าแก่ ก่อนสงคราม มีคพ.เวียนเน (เอ็มอีพี) ดูแลรับผิดชอบโดยมีซิสเตอร์ชาวเวียดนามเป็นผู้ช่วย ช่วงสงครามวัดและกลุ่มคริสตชนถูกทำลาย คริสตชนกระจัดกระจายไปตามที่ต่างๆ และเริ่มใหม่อีกครั้งหลังสมัยเขมรแดง มีพระสงฆ์และซิสเตอร์ที่ค่อยๆ กลับมา เริ่มแรกใช้บ้านของคริสตชนเป็นที่ประกอบพิธีกรรมและภาวนา ในสมัย คพ.วีรชัย ที่อยู่ที่นี่ ในช่วงปี 1994 ได้สร้างวัดไม้หลังหนึ่ง และก็ใช้เรื่อยมาจนถึงทุกวันนี้         กลุ่มคริสตชนที่นี่ค่อนข้างใหญ่ คือมีราว 70-80 ครอบครัว...

Continue reading