สามเณรมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง

สามเณรมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 25 กันยายน ค.ศ. 1969 สังกัดวัด : อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ จ.สกลนคร สังฆมลฑล : อัครสังฆมณฑลท่าแร่หนองแสง ที่อยู่ปัจจุบัน : วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 พื้นที่แพร่ธรรม : - หน้าที่ปัจจุบัน : เรียนเทววิทยา ปี 2 michatri@gmail.com   chatri.buddee   chatribuddeeduang   081-1350678 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : ศึกษาศาสตรบัณทิต (ประถมศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช...

Continue reading

สามเณรยอห์น ศุภมัสต์ นาวีพัฒนา

เกิดวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1990 สัตบุรุษ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล supamast611@gmail.com ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี 2563/2020 จบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต ปี 2015 - 2017 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 03 เม.ย. 2017 - 30 เม.ย. 2017 วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย...

Continue reading

สามเณรมัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว

เกิดวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 1988 สัตบุรุษ วัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ จ.สกลนคร สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล boonswat.kong@gmail.com ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยา คณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 18 ส.ค. 2018 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม โดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง 12 ส.ค. 2020...

Continue reading

สังฆานุกรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

สังฆานุกรยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์ ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  14 กันยายน ค.ศ. 1976 สังกัดวัด :  วัดกาลหว่าร์ แม่พระลูกประคำ สังฆมลฑล :  อัครสังฆสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษม ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 คติพจน์  : “จงมีความรักเถิด เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน” (1ยน 4:19) poonsub_lee@hotmail.com ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจบัณฑิต (เอกคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ปริญญาตรี : ภาษาศาสตรบัณฑิต (เอกการศึกษา) มหาวิทยาลัยหัวเฉียว เมืองเซี่ยเหมิน มณฑลฝูเจี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน ปริญญาตรี :...

Continue reading

สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า

สามเณรเปโตร มอแล คะหล่า ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ :  01 มกราคม ค.ศ. 1995 สังกัดวัด : วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย สังฆมณฑล : สังฆมณฑลเชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน : วิทยาลัยแสงธรรม 20 หมู่ 6 ถนนเพชรเกษม ซ.วัดเทียนดัด ต.ท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 พื้นที่แพร่ธรรม : - หน้าที่ปัจจุบัน : กำลังศึกษาชั้นปรัชญาปี 3 molaekhala@gmail.com   Molae Khala   0884018147   0802104520 ประวัติการศึกษา กำลังศึกษา ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร - ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต...

Continue reading

คุณพ่อลอเรนซ์ นิกร ประสูตร์แสงจันทร์

เกิดวันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 1967 สังฆมณฑล สังฆมณฑลราชบุรี พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดจอมปา มิสซังพนมเปญ ที่อยู่ปัจจุบัน Rev. Nikorn Pasootsaengchan, Catholic Church P.O. Box 123, Phnom Penh, CAMBODIA. โทรศัพท์ กัมพูชา : +855 883 046 942 ไทย : 08-7999-8188 อีเมล Nikorn_nikkon@hotmail.com หน้าที่ในคณะ รองอธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศกัมพูชา ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 27 มิ.ย. 1999 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ โดยพระสังฆราชยอห์น บอสโก...

Continue reading

คุณพ่อยวง บัปติสตา หัตถชัย วงศ์มาแสน

เกิดวันที่ 27 มกราคม ค.ศ. 1980 สัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงศ์ นิรมัย จ.สกลนคร สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ผู้ช่วยเจ้าอาวาสเขตงานแพร่ธรรมจังหวัดตาแก้ว ที่อยู่ปัจจุบัน 111 St.Preah Ang Duong Quarter Village 1, Kampong Cham City, CAMBODIA. โทรศัพท์ กัมพูชา : +855 66 750 614 ไทย : 08-7127-2523 อีเมล jb_sunday@yahoo.co.th ไลน์ frsunday คติพจน์ พระองค์จะต้องยิ่งใหญ่ขึ้น ส่วนข้าพเจ้าจะต้องด้อยลง (ยน 3:30) ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต...

Continue reading

คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน

เกิดวันที่ 01 มีนาคม ค.ศ. 1946 สังกัด คณะธรรมทูตแห่งมิลาน หรือคณะปีเม (P.I.M.E.) พื้นที่แพร่ธรรม อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญมาร์โก ต.บ้านฉาง จ.ปทุมธานี ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2975-8198 ถึง 9 , 08-9829-6208 อีเมล pelosin.adriano@gmail.com หน้าที่ในคณะ อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 16 มิ.ย. 1972 รับศีลบวชเป็นพระสงฆ์ ประวัติการปฏิบัติหน้าที่พระสงฆ์ 19 ม.ค. 2011 - ปัจจุบัน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย 01 พ.ค. 2013...

Continue reading

คุณพ่อเปโตร ไวพจน์ บุญสวัสดิ์รักษา

เกิดวันที่ 01 มกราคม ค.ศ. 1969 สัตบุรุษ วัดพระคริสตประจักษ์ นาบัว จ.สกลนคร สังฆมณฑล สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว หน้าที่ปัจจุบัน มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว ที่อยู่ปัจจุบัน มิสซังสะหวันนะเขต-ท่าแขก สปป.ลาว โทรศัพท์ 08-6027-6773 อีเมล waipotb@gmail.com คติพจน์ พระเยซูเจ้าเท่านั้น (มธ 17:8) หน้าที่ในคณะ รองอธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยใน สปป.ลาว ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 14 ส.ค. 2010 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม จ.นครปฐม โดยพระอัครสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ...

Continue reading

คุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี

คุณพ่อเปโตร บุญธรรม แหวนฉิมพลี ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 19 ตุลาคม ค.ศ. 1975 สังกัดวัด : อาสนวิหารพระมารดานิจจานุเคราะห์ จ.อุดรธานี ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดนักบุญซีโมนและยูดาห์ เมืองปาดัว ประเทศอิตาลี่ สังฆมลฑล : สังฆมณฑลหลวงพระบาง พื้นที่แพร่ธรรม : ทำงานที่สังฆมณฑลสวรรณเขต-คำม่วน สปป.ลาว หน้าที่ปัจจุบัน :  กำลังศึกต่อในระดับปริญญาโทสาขาวิชาเทววิทยางานอภิบาล หน้าที่ในคณะ : เป็นสมาชิกของหมู่คณะแขวงประเทศไทย คติพจน์ประจำใจ : ข้าพเจ้าพร้อมแล้วพระเจ้าข้า ข้าพเจ้ายินดีทำตามน้ำพระทัย peterbuntham@gmail.com 0843342317   -   - (+39)3246650021 ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี :...

Continue reading