ซิสเตอร์ดรุณี ศรีประมงค์

ซิสเตอร์ดรุณี ศรีประมงค์ ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 มกราคม 1957 ต้นสังกัด : พระหฤทัยของ พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ สังฆมลฑล : นักบุญยอแซฟ พสาโตส กัมพูชา ที่อยู่ปัจจุบัน : Catholice church .kampong Rote .Kampong Thom.Cambodia พื้นที่แพร่ธรรม : เขต พนมเปญ หน้าที่ปัจจุบัน :   ดูแล โรงเรียน St. Mary พสาโตส / และ วัด แสนสุข หน้าที่ในคณะ : ผู้ร่วมงาน ในคณะ ธรรมทูตไทย   dary678@yahoo.com   darunee...

Continue reading

ซิสเตอร์มารีอา กัลยา ฉัตรบรรยงค์

ซิสเตอร์มารีอา กัลยา ฉัตรบรรยงค์ ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 13 ตุลาคม ค.ศ. 1969 ต้นสังกัด : คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ สังฆมลฑล : กัมปงทม ที่อยู่ปัจจุบัน : Catholice church .kampong Rote .Kampong Thom.Cambodia พื้นที่แพร่ธรรม : เขตบัดดัมบอง หน้าที่ปัจจุบัน :  ดูแลศูนย์เด็กหญิง หน้าที่ในคณะ : ผู้ร่วมงาน kanlayasihm@gmail.com - kanlaya chatbanyong 085-5 12429609 ประวัติการถวายตัว 25 มี.ค. 1993 : ปฏิญาณตนครั้งแรก 25 มี.ค. 1999 : ปฏิญาณตนตลอดชีพ...

Continue reading

ซิสเตอร์มารีอา กาญจนี ทองอินทร์

เกิดวันที่ 03 พฤษภาคม ค.ศ. 1955 ต้นสังกัด สถาบันธิดาพระราชินีมาเรีย พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านพระมารดาแห่งธรรมทูตไทย บ้านเวียงราชพลี ต.ดงมหาวัน อ.เวียงเชียงรุ้ง จ.เชียงราย โทรศัพท์ 08-9037-4581 คติพจน์ รอยเท้าผู้แพร่ธรรมช่างงดงาม (รม 10:15) ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช 08 ธ.ค. 1973 ปฏิญาณตนครั้งแรก 05 พ.ค. 1983 ปฏิญาณตนตลอดชีพ 16 ก.พ. 2009 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย 18 ต.ค. 2009 รับกางเขนเป็นธรรมทูต ประวัติการปฏิบัติหน้าที่ธรรมทูต 18 ก.พ. 2009 - ปัจจุบัน ทำงานธรรมทูตที่สังฆมณฑลเชียงใหม่...

Continue reading

ซิสเตอร์มารีอา สุดาทิพย์ เจริญพานิช

เกิดวันที่ 05 พฤษภาคม ค.ศ. 1966 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดชุมพาบาลผูใจดี จ.กำปงธม ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia. โทรศัพท์ กัมพูชา : +855 12 694 301 ไทย : 08-2357-8434 อีเมล sudathip113@hotmail.co.th ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช 25 เม.ย. 1987 ปฏิญาณตนครั้งแรก 24 เม.ย. 1996 ปฏิญาณตนตลอดชีพ 14 ต.ค. 1996 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย 14 ต.ค. 1996 รับกางเขนเป็นธรรมทูต...

Continue reading

ซิสเตอร์เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง

เกิดวันที่ 02 พฤษภาคม ค.ศ. 1959 ต้นสังกัด คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังบัดตัมบอง ประเทศกัมพูชา หน้าที่ปัจจุบัน ช่วยงานวัดนักบุญยอห์น จ.เสียมเรียบ ที่อยู่ปัจจุบัน Catholic Church P.B. 601, Kampong Thom, Cambodia. โทรศัพท์   กัมพูชา : +855 12 673 583 ไทย : 08-2346-9303 อีเมล elisaporn@yahoo.com ประวัติการถวายตัวเป็นนักบวช 24 เม.ย. 1978 ปฏิญาณตนครั้งแรก 03 พ.ค. 1987 ปฏิญาณตนตลอดชีพ 14 ต.ค. 1996 เข้าร่วมงานกับคณะธรรมทูตไทย 14 ต.ค. 1996...

Continue reading