ซิสเตอร์ดรุณี ศรีประมงค์

ซิสเตอร์ดรุณี ศรีประมงค์ ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 มกราคม 1957 ต้นสังกัด : พระหฤทัยของ พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ สังฆมลฑล : นักบุญยอแซฟ พสาโตส กัมพูชา ที่อยู่ปัจจุบัน : Catholice church .kampong Rote .Kampong Thom.Cambodia พื้นที่แพร่ธรรม : เขต พนมเปญ หน้าที่ปัจจุบัน :   ดูแล โรงเรียน St. Mary พสาโตส / และ วัด แสนสุข หน้าที่ในคณะ : ผู้ร่วมงาน ในคณะ ธรรมทูตไทย   dary678@yahoo.com   darunee...

Continue reading

ซิสเตอร์มารีอา กัลยา ฉัตรบรรยงค์

ซิสเตอร์มารีอา กัลยา ฉัตรบรรยงค์ ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 13 ตุลาคม ค.ศ. 1969 ต้นสังกัด : คณะภคินีผู้รับใช้ดวงหทัยนิรมลของพระแม่มารีย์ สังฆมลฑล : กัมปงทม ที่อยู่ปัจจุบัน : Catholice church .kampong Rote .Kampong Thom.Cambodia พื้นที่แพร่ธรรม : เขตบัดดัมบอง หน้าที่ปัจจุบัน :  ดูแลศูนย์เด็กหญิง หน้าที่ในคณะ : ผู้ร่วมงาน kanlayasihm@gmail.com - kanlaya chatbanyong 085-5 12429609 ประวัติการถวายตัว 25 มี.ค. 1993 : ปฏิญาณตนครั้งแรก 25 มี.ค. 1999 : ปฏิญาณตนตลอดชีพ...

Continue reading

คุณพ่อเปาโล พร้อมพงษ์ ศรีหารัตน์

เกิดวันที่ 13 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1985 สัตบุรุษ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู จ.อำนาจเจริญ สังฆมณฑล มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา พื้นที่แพร่ธรรม มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ที่อยู่ปัจจุบัน หมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศกัมพูชา อีเมล b_10@hotmail.com ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาโท ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม) วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับขั้นศาสนบริกรในพระศาสนจักร 13 ส.ค. 2010 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ 14 ส.ค. 2011 รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพิธีกรรม 09 พ.ย. 2018 รับศีลบวชเป็นสังฆานุกร ณ วัดนักบุญยอแซฟ พนมเปญ โดยพระสังฆราช Olivier Schmitthaeusler พระสังฆราชแห่งมิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต ต้นปี 2015...

Continue reading

คุณพ่อโทมัส เทพประสิทธิ์ ทอแสงธรรม

เกิดวันที่ 21 มกราคม ค.ศ. 1976 สัตบุรุษ วัดอัครเทวดาราฟาแอล ปากน้ำ จ.สมุทรปราการ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน วัดพระกุมารเยซู เลขที่ 294 หมู่ที่ 7 ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 57310 โทรศัพท์ 08-6832-2174, 08-4919-8388 อีเมล tep_08@ymail.com คติพจน์ ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไป กับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด (ลก 1:38) หน้าที่ในคณะ เหรัญญิกสูงสุดคณะธรรมทูตไทย ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม)...

Continue reading

คุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล

เกิดวันที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 1982 สัตบุรุษ วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน ที่อยู่ปัจจุบัน วัดเซนต์หลุยส์ เลขที่ 215/2 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2211-0220, 0-2213-0199, 08-4645-4654 อีเมล gu_korn14@hotmail.com คติพจน์ มิใช่ข้าพเจ้าอีกต่อไป แต่เป็นพระคริสต์ ทรงดำรงชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า (กท 2:20) ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม) วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 15 ส.ค. 2009 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม...

Continue reading

คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี

คุณพ่อเปาโล ไตรรงค์ มุลตรี ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 กันยายน ค.ศ. 1976 สังฆมลฑล :  สังฆมณฑลราชบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน :  วิทยาลัยแสงธรรม (ตึก 5) 20 หมู่ 6 ตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จ. นครปฐม 73110 พื้นที่แพร่ธรรม :  เขตประเทศไทย หน้าที่ในคณะ : สมาชิกคณะ หน้าที่ปัจจุบัน :  ผู้อำนวยการสมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมประจำประเทศไทย(PMS) , เลขาธิการคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต คติพจน์ประจำใจ :  รัก รับใช้ ใฝ่ความจริง ยิ่งเข้าใจ ไม่ตัดสิน   trirong_m@yahoo.com   Trirong Multree  ...

Continue reading

คุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม

คุณพ่อเปาโล ชัชชัย รวมอร่าม ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 20 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1972 สังกัดวัด : วัดนักบุญยอแซฟ ตรอกจันทน์ กรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน : 1788b National Rd.5, Phsar Touch 3, Toul Sangkae, Russey Keo, Phnom Penh, Cambodia สังฆมลฑล :  วัด น.ยอแซฟ พซาโตจ พนมเปญ St.Joseph parish พื้นที่แพร่ธรรม : Vicariate of Phnom Penh ,North of PPN pastoral sector หน้าที่ปัจจุบัน...

Continue reading

คุณพ่อออกัสติน รชตะ ประทุมตรี

เกิดวันที่ 02 สิงหาคม ค.ศ. 1971 สัตบุรุษ วัดแม่พระคนกลางแจกจ่ายพระหรรษทาน โคกปราสาท สังฆมณฑล สังฆมณฑลนครราชสีมา พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลเชียงราย ประเทศไทย หน้าที่ปัจจุบัน เจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญสเตเฟน เลขที่ 364 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตึง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57110 โทรศัพท์ 0-5422-2475, 0-5422-5475, 08-1746-5878 อีเมล augustine.tms@gmail.com คติพจน์ พ่อครับลูกทำบาปผิดต่อสวรรค์และต่อคุณพ่อ (ลก 15:18) หน้าที่ในคณะ อธิการหมู่คณะธรรมทูตไทยในประเทศไทย ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ศาสนศาสตรบัณฑิต (เทววิทยา) วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 13 ต.ค. 2012...

Continue reading

คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์

คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์ ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 20 กรกฎาคม ค.ศ. 1986 สังกัดวัด : วัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง ที่อยู่ปัจจุบัน : วัดคาทอลิกพระเมตตา 819 หมู่ 2 ตำบล เวียง อำเภอ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150 พื้นที่แพร่ธรรม : วัดคาทอลิกพระเมตตา เชียงแสน จ.เชียงราย หน้าที่ปัจจุบัน : ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย     ไลน์ไอดี : K.TMS ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาโท : ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร...

Continue reading

คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์

เกิดวันที่ 30 มกราคม ค.ศ. 1985 สัตบุรุษ วัดเซนต์จอห์น ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ พื้นที่แพร่ธรรม สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน ที่อยู่ปัจจุบัน วัดนักบุญมาร์โก เลขที่ 47/9 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านฉาง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 โทรศัพท์ 0-2975-8198 ถึง 9, 08-7323-9236 อีเมล boyzeeyooh@gmail.com คติพจน์ จงร่าเริงยินดีเสมอ (1ธส 5:16) ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (เทววิทยาจริยธรรม) วิทยาลัยแสงธรรม ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 13 ส.ค. 2011 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรม จ.นครปฐม...

Continue reading