ค่ายกิเดโอน ห้วยต้นนุ่น แม่ฮ่องสอน

ค่ายเยาวชนกิเดโอน ห้วยต้นนุ่น ภาพโครงการค่ายเยาวชนกิเดโอน    7- 11 ตุลาคม 2012 สถานที่วัดนักบุญเซซีลีอา ห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

Continue reading

ค่ายกิเดโอน วัดเซนต์หลุยส์ แม่จัน

ค่ายกิเดโอน วัดเซนต์หลุยส์ แม่จัน วันที่16 -20 เมษายน 2012สถานที่วัดเซนต์หลุยส์ ณ หมู่บ้านอาข่า ห้วยเจริญ อ.เมือง จ. เชียงราย

Continue reading