แบ่งปันประสบการณ์สัมผัสชีวิตธรรมทูต ณ ประเทศกัมพูชา

บราเดอร์ ยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์ (บร.ชัย)

        ปีที่ผ่านมา ผู้ใหญ่ของคณะฯ ให้ผมกับบราเดอร์อภิชาติ นามวงศ์ (บร.คิน) มาสัมผัสชีวิตธรรมทูตและฝึกงานที่ประเทศกัมพูชา โดยมีคุณพ่อชัชชัย รวมอร่าม อธิการแขวงกัมพูชา เป็นผู้ดูแล

         บร.คิน กับผม มาประเทศกัมพูชาตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2014 พวกเรามาพักอยู่ที่วัดนักบุญยอแซฟ พซานโตส พนมเปญ ในช่วงเดือนแรก เรายังไม่ได้เรียนภาษาขะแมร์เป็นเรื่องเป็นราว ได้แค่ฝึกพูดคำภาษาขะแมร์ง่ายๆ เช่น การทักทาย การรับประทานอาหาร จากน้องอาสาสมัครที่วัด หลังจากนั้น คุณพ่อชัชชัยได้ให้พวกเราไปเยี่ยมชมงานต่างๆ ของสมาชิกและผู้ร่วมงานของคณะฯ ได้แก่ จังหวัดกำปงธม เสียมเรียบ กำปงจาม กรอเจะ กะซึม พวกเราได้เห็นการทำงานแพร่ธรรมที่แตกต่างกันตามความต้องการของแต่ละพื้นที่ และพระพรของพระเจ้าในลักษณะที่แตกต่างกัน

 

       จากนั้น ในเดือนที่ 2 และ 3  พวกเราได้ไปเรียนภาษาขะแมร์กับอาสาสมัครที่ศูนย์คำสอน CCCC ในพนมเปญ ช่วงเวลานั้นเราได้เรียนภาษาและวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ รวมถึงความรู้สึกนึกคิดต่างของชาวกัมพูชา จากอาจารย์ คุณพ่อชัชชัย และคุณพ่อซันเดย์ (พ่อหนวด)

       นอกจากการเรียนที่ CCCC แล้ว พวกเราได้ตามคุณพ่อชัชชัยและซิสเตอร์สุพัตรา ไปร่วมมิสซาที่วัดนักบุญมารีย์ มักดาลา สไวยปัก วัดนักบุญยอแซฟ แสนสุข และชุมชนใหม่อีก 2 พื้นที่ในเขตพนมเปญฝั่งเหนือ การติดตามคุณพ่อและซิสเตอร์ไปทำงานตามที่ต่างๆ นี้ ช่วยให้เราได้เห็นและเข้าใจงานแพร่ธรรมและอภิบาลสัตตบุรุษในมิสซังพนมเปญมากขึ้น

        ต่อจากนั้น ในเดือนที่ 4-6 พวกเราได้ไปฝึกงานที่บ้านบราเดอร์คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรม(Missionary of Charity)หรือที่เราเรียกง่ายๆ ว่า คณะของคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา ที่บ้านนี้บราเดอร์ทำงานดูแลผู้สูงอายุ ผู้ถูกทอดทิ้ง ผู้ป่วยและผู้ติดเชื้อ HIV เด็กพิการ เด็กปัญญาอ่อน นอกจากนี้ยังให้บริการตรวจรักษาโรคฟรีแก่ชาวบ้านบริเวณนั้นเดือนละ 2 ครั้ง และเรือนจำที่อยู่ใกล้ๆ ทุกวันศุกร์

การทำงานและพักอาศัยอยู่ที่บ้านบราเดอร์ธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมนี้ มีการจัดตารางเวลาสำหรับภาวนาและทำงานเหมือนอยู่ในอาราม อาศัยการภาวนา พระวาจา และศีลมหาสนิทจะช่วยให้เรามีกำลังจากพระเจ้าในการทำงานรับใช้พระองค์ด้วยการรับใช้เพื่อนพี่น้องที่อยู่ในความยากลำบาก

       ในช่วงเดือนธันวาคมและต้นเดือนมกราคม ผมได้ไปสัมผัสชีวิตในเขตพื้นที่ของคุณพ่อวีรชัย ศรีประมง ตามแนวแม่น้ำโขงทางตะวันออกของกรุงพนมเปญ มีวัดทั้งหมด 6 วัด โดยคุณพ่อวีรชัยดูแล 3 วัดและมีคุณพ่อนิกร ประสูตร์แสงจันทร์ เป็นผู้ช่วย ดูแล 3 วัด

       เนื่องจากผมยังใช้ภาษาขะแมร์ได้ไม่มาก และคริสตชนที่นี่ส่วนมากเป็นชาวเวียดนาม เป็นข้อจำกัดเรื่องการสื่อสารจึงทำให้ผมทำอะไรได้ไม่มาก ส่วนใหญ่จะเป็นการเยี่ยมเยียนชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ซึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ดี ช่วยให้เราเข้าใจจริงๆ ว่า การสร้างมิตรภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเป็นผู้อภิบาลและแพร่ธรรม

      จากทั้งหมดที่ได้กล่าวมานี้ เรื่องหลักๆ ที่ผมได้เรียนรู้ คือ หัวใจของการเป็นผู้อภิบาลและแพร่ธรรม การอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าและการออกไปหาผู้อื่น หรืออาจจะกล่าวว่า “ความรัก” ซึ่งหมายรวมถึง “รักพระเจ้า” และ “รักเพื่อนมนุษย์” เป็นวิธีการและเป้าหมายของการเป็นธรรมทูต

      สุดท้ายนี้ ขอขอบคุณ คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิล อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย คุณพ่อชัชชัย คุณพ่อซันเดย์ ซิสเตอร์สุพัฒรา และทุกๆ ท่าน ที่ช่วยดูแลและจัดเตรียมหลายสิ่งหลายกับพวกเรา

ขอพระเจ้าทรงอวยพระแก่ทุกๆ ท่านครับ

บร.ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์