ประวัติสังฆานุกร ยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์

ประวัติสังฆานุกร ยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์ ชื่อนักบุญ  :       สังฆานุกร ยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ นามสกุล ลีนานุรักษ์ วันเดือนปีเกิด :    วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2519 สังกัด   :          วัดกาลหว่าร์ แม่พระลูกประคำ       สังฆมณฑล  :      อัครสังฆสังฆมณฑลกรุงเทพฯ บิดาชื่อ   :          เอากุสติน เกษม ลีนานุรักษ์(เสียชีวิต) มารดาชื่อ :         เทเรซา ปริญดา อมรสิริสมบูรณ์...

Continue reading

ซิสเตอร์ดรุณี ศรีประมงค์

ซิสเตอร์ดรุณี ศรีประมงค์ ข้อมูลพอสังเขป เกิดวันที่ : 7 มกราคม 1957 ต้นสังกัด : พระหฤทัยของ พระเยซูเจ้าแห่งกรุงเทพ สังฆมลฑล : นักบุญยอแซฟ พสาโตส กัมพูชา ที่อยู่ปัจจุบัน : Catholice church .kampong Rote .Kampong Thom.Cambodia พื้นที่แพร่ธรรม : เขต พนมเปญ หน้าที่ปัจจุบัน :   ดูแล โรงเรียน St. Mary พสาโตส / และ วัด แสนสุข หน้าที่ในคณะ : ผู้ร่วมงาน ในคณะ ธรรมทูตไทย   dary678@yahoo.com   darunee...

Continue reading

พิธีเปิด เสก วัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ ปางริมกรณ์

พิธีเปิดเสก วัดคู่วิวาห์ศักดิ์สิทธิ์ ปางริมกรณ์ ระยะทางจากวัดห่างจากน้ำตกขุนกรณ์ เพียง 6 กม.

Continue reading