บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 36

มรณสักขี พลังแห่งความเชื่อของพระศาสนจักร           ธรรมประเพณีของพระศาสนจักรคาทอลิกเราอย่างหนึ่ง ก็คือ การเคารพบรรดามรณสักขี เรื่องนี้เกี่ยวข้อความเชื่อตอนหนึ่งที่ว่า “ความสัมพันธ์เป็นหนึ่งเดียวของผู้ศักดิ์สิทธิ์” และทางลัดของการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์คือ “การเป็นมรณสักขี” กล่าวคือ การยอมสละชีวิตเพื่อความเชื่อ… {besps}documents/frdenarticle/article36{/besps}

Continue reading

สามเณรสเตเฟน พิรุณ เเซ่จัง

เกิดวันที่ 27 กรกฎาคม ค.ศ. 1996 สัตบุรุษ วัดนักบุญเปโตร เบตง จ.ยะลา สังฆมณฑล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล katumakmai191@gmail.com   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561/2018 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 1หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต ปี 2016 – 2017 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 28 ส.ค. 2017 – 04 ก.พ. 2018 ศึกษาภาษาอังกฤษ ณ ประเทศอินเดีย 21 มี.ค....

Continue reading

สามเณรมีคาแอล ชาตรี บุดดีด้วง

เกิดวันที่ 25 กันยายน ค.ศ. 1969 สัตบุรุษ อาสนวิหารอัครเทวดามีคาแอลท่าแร่ จ.สกลนคร สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล mmichatri@gmail.com   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณทิต (ประถมศึกษา)มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2561/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้นปี ทว.2หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทวศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต ปี 2016 – 2017 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ก.ค. 2017 – ส.ค. 2017 วัดพระกุมารเยซู อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย ก.ย. 2017...

Continue reading

สามเณรยอห์น ศุภมัสต์ นาวีพัฒนา

เกิดวันที่ 6 มกราคม ค.ศ. 1990 สัตบุรุษ วัดแม่พระกุหลาบทิพย์ ลาดพร้าว กรุงเทพฯ สังฆมณฑล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล supamast611@gmail.com   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ปรัชญา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรี 2563/2020 จบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนาคณะมนุษยศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต ปี 2015 – 2017 วัดนักบุญมาร์โก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 03 เม.ย. 2017 – 30 เม.ย. 2017 วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงรายและหมู่บ้านกลุ่มชาติพันธุ์อาข่า อ.แม่จัน...

Continue reading

สังฆานุกรอันโตนิโอ รติ พรหมเด่น

เกิดวันที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 1989 สัตบุรุษ วัดพระคริสตราชา ปะตง จ.จันทบุรี สังฆมณฑล สังฆมณฑลจันทบุรี ที่อยู่ปัจจุบัน สามเณราลัยแสงธรรม เลขที่ 20 หมู่ที่ 6 ถนนเพชรเกษมตำบลท่าข้าม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 อีเมล nairatanairati@gmail.com   ประวัติการศึกษา ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ปรัชญาและศาสนา) วิทยาลัยแสงธรรม ปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2564/2021 กำลังศึกษาอยู่ชั้น ทว.4หลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทววิทยาคณะศาสนศาสตร์ วิทยาลัยแสงธรรม   ประวัติการรับหน้าที่ศาสนบริกร 18 ส.ค. 2018 รับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์ ณ สามเณราลัยแสงธรรมโดยพระอัครสังฆราชหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์พระอัครสังฆราชแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง   ประวัติการช่วยงานอภิบาลและงานธรรมทูต 01 พ.ย. 2017 –...

Continue reading

พิธีให้คำมั่นสัญญาครั้งแรกในคณะธรรมทูตไทยของ บร.พูลทรัพย์ บร.บุญสวัสดิ์ และ บร.รติ

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2018 ที่ผ่านมา คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย ร่วมด้วยคุณพ่อบัญชา วงษ์วุฒิพงษ์ อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ณ วัดนักบุญมาร์โก ปทุมธานี และพิธีให้คำมั่นสัญญาครั้งแรกในคณะธรรมทูตไทย ของสามเณรใหญ่ชั้นเทววิทยา 3 ท่าน           1. บร.ยอห์น บอสโก พูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์ สัตบุรุษวัดแม่พระลูกประคำ กาลหว่าร์ สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ           2. บร.มัทธิว บุญสวัสดิ์ กงแก่นท้าว สัตบุรุษวัดแม่พระถวายพระกุมารในพระวิหาร จันทร์เพ็ญ อัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  ...

Continue reading

Beautifully Written

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam. Aliquam pellentesque pellentesque turpis, ut bibendum sapien sollicitudin nec. Pellentesque posuere ornare placerat. Suspendisse potenti. Quisque massa tortor, tristique non tristique at, luctus sed massa....

Continue reading

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 35

เชื่อมสัมพันธ์อ้ายน้อง ลาว&กัมพูชา           โอกาสครอบรอบ 25 ปีกลุ่มคริสตชนนักบุญยอแซฟ พนมเปญ ปีที่แล้ว ซึ่งเป็นปีเตรียม ผมได้จัดแสวงบุญไปที่ไทย ที่สังฆมณฑลจันทบุรี ปีนี้ผมได้เลือกเส้นทาง ที่ไม่คิดว่าจะง่าย คือ “ประเทศลาว” พระศาสนจักรในประเทศนี้ ถือว่าอยู่ในระบบที่ยังควบคุม กิจกรรมต่างของ พระศาสนจักรอยู่ เป้าหมายของการมา คือ การแสวงบุญ การเยี่ยมเยียนดูงาน การมีชีวิตกลุ่ม ร่วมกัน ผมได้เตรียมการนี้มาหลายเดือนทีเดียว {besps}documents/frdenarticle/article35{/besps}

Continue reading

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 34

ปัสกาและปีใหม่ไทยลาวเขมร           ผ่านไปอย่างรวดเร็วสำหรับวันหยุดยาวประจำปีอย่างเป็นทางการ คือวันสงกรานต์ หรือวัน ปีใหม่ไทย ซึ่งเป็นถือว่าเป็นวันปีใหม่ของชาวลาว พม่า และกัมพูชาด้วย สำหรับไทยเรา นอกจากจะ มีบรรยากาศของกระแสบุพเพสันนิวาส ช่วยหนุน ให้มีการแสดงออกทางประเพณีไทยโบราณอย่าง มากแล้ว อย่างเช่น การแต่งกาย การพูดจา แต่ก็ยังทำให้เกิดประเพณีทางสังคมต่างๆตามมาด้วย เช่น การเดิน ทางท่องเที่ยว การเยี่ยมเยียนพ่อแม่ญาติพี่น้อง การจับจ่ายซื้อของฝาก เป็นต้น {besps}documents/frdenarticle/article34{/besps}

Continue reading

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 33

บุพเพสันนิวาส           คำนี้พวกเราคงได้ยินมานานแล้ว และตอนนี้กำลังมีละครดังกำลังใช้ชื่อเรื่องนี้ แม้แต่ในประเทศ กัมพูชา ก็มีบางคนเอาบางตอนมาแปลเป็นภาษากัมพูชาแล้วก็มี คำนี้ มีเหมือนกันในภาษากัมพูชา คือคำว่า បុព្វេសន្និវាស (อ่านว่า บุบเปซอนนิเวียะฮฺ) ความหมายมีเหมือนกันครับ เป็นคำที่รับมาจากภาษาบาลี ว่า ปุพฺเพสนฺนิวาส (อ่านว่า ปุบ-เพ-สัน-นิ-วา-สะ). ปุพฺเพ (อ่านว่า ปุบ-เพ) แปลว่า ก่อน แรก เบื้องต้น เบื้องหน้า. สนฺนิวาส (อ่านว่า สัน-นิ-วา-สะ) แปลว่า อยู่ร่วม. บุพเพสันนิวาส แปลว่า การเคยอยู่ร่วมกัน หมายถึง การเคยอยู่รวมกันในชาติก่อน หมายเอาเฉพาะผู้ที่เคยอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากัน ตรงกับที่ใช้ใน ภาษาไทยทั่วไปว่า การเป็นเนื้อคู่กัน {besps}documents/frdenarticle/article33{/besps}

Continue reading