คุณพ่ออภิชาติ ถวายมิสซาแรกแก่สมาชิกคณะเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

          เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ม.ค. 2019 ที่ผ่านมา “คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์” พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมทูตไทย (TMS) เดินทางไปถวายบูชาขอบพระคุณครั้งแรก สำหรับบรรดามาแมร์ มาเซอร์ และผู้ฝึกหัด คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร แขวงประเทศไทย ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ สีลม           ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก เซอร์อักแนส บุญรักษา ศรีตระกูล อธิการิณีเจ้าคณะฯ แมร์มีเรียม กิจเจริญ อดีตมหาธิการิณีคณะฯ แมร์ฟรังซัวส์ ชีรานนท์ อดีตอธิการิณีเจ้าคณะฯ และคณะเซอร์ทุกท่าน ที่มารวมตัวกันในโอกาสพิเศษนี้ {besps}2019/2019-01-19{/besps}

Continue reading

คุณพ่ออภิชาติ เป็นประธานมิสซาเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา ม.ค. 19

          ประมวลภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณครั้งแรกของ “คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์” พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมทูตไทย (TMS) พร้อมด้วย “คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน” อธิการเจ้าคณะฯ โอกาสเทิดเกียรติแม่พระฟาติมา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค. 2019 ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ท่ามกลางพี่น้องสัตบุรุษจำนวนมาก           โอกาสนี้ มีการระลึกถึง “สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์” สมาชิกคณะธรรมทูตไทยผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นลูกวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง แห่งนี้ด้วย… ขอขอบคุณภาพจากเพจ บันทึก : ฉลองวัด และคุณ Anthony Teelek มา ณ โอกาสนี้ {besps}2019/2019-01-13-01{/besps}

Continue reading

คุณพ่ออภิชาติ แบ่งปันกระแสเรียก ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง

          ประมวลภาพ การแบ่งปันกระแสเรียกของ “คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์” พระสงฆ์ใหม่คณะธรรมทูตไทย (TMS) พร้อมด้วย “คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน” อธิการเจ้าคณะฯ และการบรรยายสรุปเรื่องราวของคณะฯ โดย “บร.คามิลโล พรสรร สิงห์ชัย” เมื่อวันอาทิตย์ที่ 13 ม.ค. 2019 ณ วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ท่ามกลางพี่น้องสัตบุรุษ ที่มาร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก           โอกาสนี้ มีการระลึกถึง “สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์” สมาชิกคณะธรรมทูตไทยผู้ล่วงลับ ซึ่งเป็นลูกวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง แห่งนี้ด้วย… ขอขอบคุณภาพจากเพจ บันทึก : ฉลองวัด และคุณ Anthony...

Continue reading

พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์ คณะธรรมทูตไทย

          ประมวลภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส 75 ปี มรณกรรมของ “บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง” และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ของ “คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์” สมาชิกคณะธรรมทูตไทย (TMS) สัตบุรุษวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จันทบุรี           โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในฐานะผู้ปกครองคณะธรรมทูตไทย พร้อมด้วย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และพระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019...

Continue reading

พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์

          ประมวลภาพ วจนพิธีกรรมปิดฝาโลง และพิธีปลงศพ “สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์” สมาชิกคณะธรรมฑูตไทย สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 15 ม.ค. 2019 ณ วัดนักบุญเปโตร และสุสานวัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม           โดย พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี พระสังฆราชโอลิเวียร์ ชมิตเฮาสเลอร์ ประมุขมิสซังพนมเปญ คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย และคุณพ่อยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง ในฐานะญาติผู้ใหญ่      ...

Continue reading

พิธีมิสซาและวจนพิธีกรรมอุทิศแด่ สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์

          ประมวลภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณประจำวัน และวจนพิธีกรรมอุทิศแด่ดวงวิญญาณของ “สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์” สมาชิกคณะธรรมทูตไทย (TMS) สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 9 – 14 มกราคม 2019 ณ วัดนักบุญเปโตร และศาลาสันติสุข อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม {besps}2019/2019-01-14{/besps}

Continue reading

ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของ สังฆานุกรยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์

          คณะธรรมทูตไทย (TMS) ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลอง 75 ปี มรณกรรมของ “บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง” องค์อุปถัมภ์ของคณะฯ และร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของ “สังฆานุกรยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์” สมาชิกคณะธรรมทูตไทย สัตบุรุษวัดพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า ขลุง           ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019 เวลา 10.00 น. โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในฐานะผู้ปกครองคณะธรรมทูตไทย ภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย           ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด...

Continue reading

ขอเชิญร่วมวจนพิธีกรรมอุทิศแด่ผู้ล่วงลับ และพิธีปลงศพ สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์

          คณะธรรมทูตไทย (TMS) ขอเรียนเชิญพี่น้องที่รักทุกท่าน ร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณประจำวัน และพิธีปลงศพ “สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์” สมาชิกคณะธรรมทูตไทย สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ สัตบุรุษวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพฯ

Continue reading

ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ของคณะธรรมทูตไทย จำนวน 2 องค์

          ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลอง 75 ปี มรณกรรมของ “บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง” องค์อุปถัมภ์ของคณะฯ และร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสมาชิกคณะธรรมทูตไทย จำนวน 2 องค์ ได้แก่           1. สังฆานุกรยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์          สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่           2. สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์          สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ      ...

Continue reading

ขอเชิญร่วมพิธีบวชสังฆานุกร และพิธีแต่งตั้งผู้อ่านพระคัมภีร์ ของสามเณรคณะธรรมทูตไทย 5 ท่าน

          คณะธรรมทูตไทย (TMS) ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสสมโภชพระนางมารีย์รับเกียรติเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ และร่วมพิธีบวชสังฆานุกรของสมาชิกคณะธรรมทูตไทยที่ได้ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีพแล้ว จำนวน 2 ท่าน ได้แก่           1. บร.ยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์          สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ           2. บร.ยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์          สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่           นอกจากนี้ ยังมีสามเณรใหญ่ชั้นเทววิทยาของคณะธรรมทูตไทย จะเข้ารับการแต่งตั้งเป็นผู้อ่านพระคัมภีร์...

Continue reading