วันรณรงค์ถุงทานเพื่อการประกาศข่าวดีของคณะธรรมทูตไทย วันอาทิตย์ที่ 4 ก.พ. 2018

          ขอเชิญชวนพี่น้องคริสตชน ร่วมบริจาคเพื่อสนับสนุนการทำงานแพร่ธรรมของ “คณะธรรมทูตไทย” ในวันอาทิตย์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2018 ตามที่ “คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อการธรรมทูต” ในสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย กำหนดให้วันอาทิตย์แรกในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เป็น “วันรณรงค์ถุงทานเพื่อการประกาศข่าวดี” ของคณะธรรมทูตไทย           “คณะธรรมทูตไทย” จัดตั้งขึ้นและดำเนินงานภายใต้ “สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย” เป็นกลุ่มพระสงฆ์จากสังฆมณฑลต่าง ๆ ของประเทศไทย ที่อุทิศชีวิตเพื่อทำงานประกาศข่าวดี แก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคริสตเจ้า ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1990 จนถึงวันนี้เป็นระยะเวลากว่า 28 ปีแล้ว           ปัจจุบันมี “คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน” เป็นอธิการเจ้าคณะ มีสมาชิกที่ให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิต 19 คน...

Continue reading

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย จัดกิจกรรมแนะนำกระแสเรียกในงานชุมนุมนักเรียนคาทอลิก 2018

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ม.ค. 2018 บร.อภิชาติ บร.ชัยธวัช บร.พรสรร และ บร.กฤษฎี สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เดินทางไปร่วมจัดกิจกรรมแนะนำกระแสเรียกของคณะฯ แก่น้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภายในงานชุมนุมนักเรียนคาทอลิก ยุวธรรมทูต ครั้งที่ 2 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี {besps}2018/2018-01-18-Youth-BKK{/besps}

Continue reading

งานวันครอบครัวธรรมทูตไทย 2018 และการให้คำมั่นสัญญาตลอดชีพของ บร.อภิชาติ และ บร.ชัยธวัช

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ม.ค. 2018 ที่ผ่านมา คณะธรรมทูตไทย จัดงานวันครอบครัวธรรมทูตไทย (TMF) และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเข้าเงียบและประชุมประจำปีของสมาชิกคณะ พิธีรื้อฟื้นคำมั่นสัญญาตลอดชีพของสมาชิกคณะ และพิธีให้คำมั่นสัญญาตลอดชีพของสามเณรใหญ่ของคณะ 2 ท่าน ได้แก่ บร.อภิชาติ นามวงศ์ และ บร.ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์ ณ วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในฐานะผู้ปกครองของคณะธรรมทูตไทย ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี และพบปะหารือกับบรรดาสมาชิกคณะหลังพิธีมิสซาด้วย           คณะธรรมทูตไทย ดำเนินงานภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นกลุ่มพระสงฆ์คาทอลิกจากสังฆมณฑลต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่อุทิศชีวิตเพื่อทำงานประกาศข่าวดีแก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคริสตเจ้า โดยปัจจุบันมีสมาชิกคณะทั้งสิ้น 19 คน สามเณรและผู้สนใจ 21...

Continue reading

พระคุณเจ้ามีชัย เป็นประธานมอบกางเขนธรรมทูตแก่คุณพ่อยุทธนา และคุณพ่อกรณ์

          เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2017 พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ มอบกางเขนธรรมทูตให้แก่สมาชิกคณะธรรมทูตไทย 2 ท่าน ได้แก่ คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์ และคุณพ่อเปโตร กรณ์ อดิเรกวุฒิกุล พระสงฆ์สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ โดยมีคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะฯ คุณพ่อเปโตร คมทวน สุขสุทิพย์ ที่ปรึกษาอธิการเจ้าคณะฯ และคณะสงฆ์แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ จำนวนมากร่วมเป็นสักขีพยานในโอกาสนี้ด้วย โดยคุณพ่อคมทวน คุณพ่อยุทธนา และคุณพ่อกรณ์ จะเดินทางไปทำงานแพร่ธรรมที่สังฆมณฑลซินจู๋ ประเทศไต้หวัน ตั้งแต่กลางเดือนกันยายน 2017 เป็นต้นไป  

Continue reading

สามเณรคณะธรรมทูตไทย เข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจประจำปี ณ บ้านทิพวรรณ อ.หัวหิน

          เมื่อวันที่ 29 พ.ค. – 2 มิ.ย. 2017 ที่ผ่านมา คณะธรรมทูตไทยจัดการเข้าเงียบฟื้นฟูจิตใจสามเณรของคณะ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ บ้านทิพวรรณ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมีคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะฯ เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบ และมีคุณพ่อบัญชา วงษ์วุฒิพงษ์ เป็นผู้นำการประชุมระดมความคิดเห็น เพื่อการพัฒนาชีวิตของสามเณรในมิติต่าง ๆ รวมทั้งได้รับเกียรติจากคุณพ่อยอห์น ตามาโย พระสงฆ์คณะซาเลเซียน เป็นผู้โปรดศีลอภัยบาป           นอกจากนี้ คุณทิพวรรณ ทิวาวรรณวงศ์ อาสาสมัครฆราวาสประกาศข่าวดีประจำวัด (PMG) ผู้เอื้อเฟื้อสถานที่สำหรับการเข้าเงียบในครั้งนี้ ยังได้เสียสละรับเชิญเป็นผู้บรรยายการเจริญสมาธิแบบคริสต์ศาสนาให้แก่คุณพ่อและสามเณรคณะฯ อีกด้วย ขอขอบพระคุณในน้ำใจดีของวิทยากรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ครับ  ...

Continue reading

คุณพ่อวีรชัย เป็นประธานมิสซาตรีวารเตรียมฉลองวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง ปี 2017

          วันที่ 30 เม.ย. 2017 คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมงค์ สมาชิกคณะธรรมทูตไทย ซึ่งปีนี้บวชเป็นพระสงฆ์ครบรอบ 25 ปี ปัจจุบันทำงานแพร่ธรรมอยู่ที่มิสซังพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ได้เดินทางไปยังวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพฯ เพื่อเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณตรีวารครั้งที่ 2 เตรียมจิตใจฉลองวัดประจำปี 2017 และฉลองครบ 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระที่เมืองฟาติมา ประเทศโปรตุเกส ท่ามกลางสัตบุรุษที่มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก           โอกาสนี้ มีการรับศีลมหาสนิทครั้งแรกของเด็กนักเรียนคำสอนภาคฤดูร้อนจำนวน 4 คน  อนึ่ง เมื่อครั้งที่คุณพ่อวีรชัยเป็นสังฆานุกร ได้เคยมาช่วยงานอภิบาลและสอนคำสอนที่วัดแม่พระฟาติมาแห่งนี้เป็นระยะเวลาหนึ่งด้วย ขอขอบคุณข้อมูลและภาพจากเฟซบุคของคุณ Joseph Apiwat Kiewkeaw {besps}2017/Werachai_Fatima_2017{/besps}

Continue reading

พระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย เป็นประธานมิสซาฉลองวัดนักบุญมาร์โก ประจำปี 2017

          วันที่ 22 เม.ย. 2017 วัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี หนึ่งในสนามงานของคณะธรรมทูตไทย จัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดประจำปี 2017 โดยพระคาร์ดินัลไมเกิ้ล มีชัย กิจบุญชู พระอัครสังฆราชกิตติคุณแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี ร่วมกับคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย คุณพ่อยอห์น บัปติสต์ วีรชัย ศรีประมง สมาชิกคณะธรรมทูตไทย ซึ่งทำงานแพร่ธรรมอยู่ที่ประเทศกัมพูชา พร้อมด้วยคุณพ่ออดีตเจ้าอาวาสและบรรดาพระสงฆ์อีกกว่า 10 องค์           วัดนักบุญมาร์โก จ.ปทุมธานี ตั้งอยู่เลขที่ 47/9 หมู่ 3 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 มีคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย เป็นเจ้าอาวาส...

Continue reading

ฉลองวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน ปี 2017

          วันที่ 23 เม.ย. 2017 ศูนย์คาทอลิกเชียงแสน จ.เชียงราย หนึ่งในสนามงานของคณะธรรมทูตไทย จัดพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองวัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ประจำปี 2017 โดยคุณพ่อมีคาแอล ธงชัย สุวรรณใจ พระสงฆ์สังฆมณฑลเชียงใหม่ ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี หลังพิธีมีการแห่พระรูปพระเมตตารอบเมืองเชียงแสน ไปยังสถานที่สำหรับการก่อสร้างวัดพระเมตตาและศูนย์คาทอลิกเชียงแสนแห่งใหม่ จากนั้นจึงแห่กลับมายังวัดหลังปัจจุบัน           วัดพระเมตตา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย หลังปัจจุบัน ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 819 หมู่ที่ 2 ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย 57150 มีคุณพ่อเปาโล อนุรักษ์ ประจงกิจ รองอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย เป็นเจ้าอาวาส และมีคุณพ่อโทมัส ประสิทธิ์ ตันเจริญ...

Continue reading

ศูนย์คาทอลิกเชียงแสน จัดค่ายพระเมตตา เพื่อเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์และฉลองวัด

          วันที่ 17-23 เม.ย. 2017 ศูนย์คาทอลิกเชียงแสน หนึ่งในสนามงานของคณะธรรมทูตไทย จัด “ค่ายพระเมตตา” ค่ายคำสอนภาคฤดูร้อนเพื่อเตรียมตัวรับศีลล้างบาป ศีลมหาสนิท และศีลกำลัง ประจำปี 2017 โดยกลุ่มลูกพ่อบุญเกิด ผู้สนใจกระแสเรียกเข้าเป็นสามเณรคณะธรรมทูตไทย ภายใต้การนำของคุณพ่อประสิทธิ์ ตันเจริญ สมาชิกผู้ร่วมงานของคณะธรรมทูตไทย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเมตตา ณ ศูนย์พัฒนาเด็กมารีอา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย           ค่ายนี้ กลุ่มสามเณรคณะธรรมทูตไทย เดินทางมาเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้คำสอนแก่เด็กค่ายกว่า 40 คน เพื่อเตรียมตัวรับศีลศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ แบ่งเป็นกลุ่มศีลล้างบาป กลุ่มศีลมหาสนิท และกลุ่มศีลกำลัง แล้วยังได้ร่วมสอนทักษะพื้นฐานทางดนตรีให้กับน้อง ๆ เด็กค่าย ทั้งออร์แกน กีต้าร์ ไวโอลิน...

Continue reading

พิธีกรรมสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ ณ ศูนย์คาทอลิกแม่จัน จ.เชียงราย ประจำปี 2017

          วันที่ 13-16 เม.ย. 2017 ศูนย์คาทอลิกแม่จัน จ.เชียงราย จัดพิธีบูชาขอบพระคุณวันพฤหัสบดีศักดิ์สิทธิ์ พิธีนมัสการกางเขนในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ และพิธีตื่นเฝ้าปัสกาในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณพ่อพิเชฐ แสงเทียน พระสงฆ์คณะเยสุอิต เดินทางมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งโปรดศีลล้างบาปและศีลกำลังแก่เด็กค่ายรวม 3 คน ณ วัดนักบุญสเตเฟน อ.แม่จัน จ.เชียงราย ด้วย           ส่วนพิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์สมโภชปัสกา คุณพ่อรชตะ ประทุมตรี เจ้าอาวาสเป็นประธานในพิธี เฉลิมฉลองการเสด็จกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า เอาชนะบาปและความตาย โอกาสนี้ มีพิธีโปรดศีลล้างบาปแก่เด็กค่าย 10 คน รับศีลมหาสนิทครั้งแรก 33 คน {besps}2017/MaeJan_HolyWeek_2017{/besps}

Continue reading