บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 32

ฤดูสี่สิบวัน (เทศกาลมหาพรต)           เดือนกุมภาพันธ์ปี 2018 นี้ เราเริ่มเทศกาลมหาพรต ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ สำหรับชาวโลก ถือว่า เป็นวันแห่งความรัก แต่สำหรับคริสตชนวันนี้เป็นวันที่เรากำลังแสดงความรักเหมือนกัน แต่เป็นวันที่ เราแสดงความรักต่อพระเยซูเจ้า ด้วยการเตรียมตัวร่วมเดินทางในเทศกาลมหาพรต โดยการ “รับเถ้า” ซึ่งเป็นการประกาศว่า เราได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการแก้ไขตัวเอง ด้วยการ ดำเนินชีวิตตามพระวรสารคือ การทำทาน การภาวนา และการอดอาหาร {besps}documents/frdenarticle/article32{/besps}

Continue reading

บทความของมิชชั่น ฉบับที่ 31

เราต้องเติบโต           เป็นความจริงที่ว่า หลายปีที่ผ่านมา กับวันเวลาที่ผ่านไป คณะธรรมทูตของเราระยะหลังๆ นี้ กำลังมีเครื่องหมายของความเจริญเติบโต เช่น ปี 2017 ที่ผ่านมา หลังจากการประชุมสมัชชาใหญ่ เราได้เปิดสนามงานใหม่ที่ประเทศไต้หวัน ในปี 2018 นี้ พวกเราได้สมาชิกเพิ่มอีกสองท่าน ที่ได้เป็น สมาชิกถาวรของคณะธรรมทูต ผ่านทางการให้คำมั่นสัญญาตลอดชีพ คือ บร.ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์ จากวัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กรุงเทพฯ บร.อภิชาติ นามวงศ์ จากวัดพระหฤทัยขลุง จ.จันทบุรี เป็นสมาชิกคนที่ 18 และ 19 ตามลำดับ {besps}documents/frdenarticle/article31{/besps}

Continue reading

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ หัวข้อ Who am I ?

          เมื่อวันที่ 14-18 พ.ค. 2018 สามเณรใหญ่และผู้สนใจคณะธรรมทูตไทย จำนวน 11 คน เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ หัวข้อ “ฉันคือใคร?” (Who am I ?) โดย “อาจารย์ชุติมา ภมรปฐมกุล” วิทยากรจากสถาบัน PRH International (ฝรั่งเศส) และ PRH ประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรฝึกอบรม ณ บ้านคริสติน่า วัดพระแม่มหาการุณย์ จ.นนทบุรี           โอกาสนี้ สามเณรทุกคนได้ทำความรู้จักตัวตนและธาตุแท้ที่ลึกซึ้งของแต่ละคน ผ่านกระบวนการ ขั้นตอน และเครื่องมือ ในการศึกษาอบรม ด้วยวิธีการ PRH (Personnalité et...

Continue reading

Now another title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus.

Continue reading

What a post :)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam....

Continue reading

A beautiful post title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam....

Continue reading

Love the God. Because he loves us

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam....

Continue reading

สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เคารพศพ “คุณพ่อยัง ดังโตแนล” อดีตอธิการเจ้าคณะคนแรก

          เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ. 2018 บร.อภิชาติ บร.ชัยธวัช บร.พรสรร และ บร.กฤษฎี สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย ได้เดินทางไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเสกสุสานวัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม โอกาสนี้ พวกเราได้เคารพศพ “คุณพ่อยัง มารี ดังโตแนล” พระสงฆ์คณะ MEP อดีตอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยคนแรก และร่วมกันภาวนาขอพรพระเจ้าเพื่อดวงวิญญาณของคุณพ่อด้วยครับ {besps}2018/2018-02-15{/besps}

Continue reading

A post title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus.

Continue reading

Here is a post with long title

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nulla convallis egestas rhoncus. Donec facilisis fermentum sem, ac viverra ante luctus vel. Donec vel mauris quam....

Continue reading