คุณพ่อพูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์ เข้าพิธีรับมอบกางเขนธรรมทูต

วันที่ 28 กันยายน 2023 คุณพ่อพูลทรัพย์ ลีนานุรักษ์ เข้าพิธีรับมอบกางเขนธรรมทูต ณ วัดน้อยตึก 5 บ้านเณรแสงธรรม โดยคุณพ่อไตรรงค์ มุลตรีอธิการเจ้าคณะ กางเขนที่เป็นเครื่องหมายของความทรมานและความรัก พวกเราธรรมทูตไทยจะออกประกาศข่าวดีพร้อมกางเขนของพระองค์ ฝากชีวิตของพวกเราไว้ในคำภาวนาของทุกคนด้วยครับ

Continue reading

ภาพระหว่างการเดินทางไปยังมองโกเลีย

วันที่ 30-31 สิงหาคม 2023 – พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ (อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ) – พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ (สังฆมณฑลราชบุรี) – พรสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ (สังฆมณฑลเชียงราย) – และคุณพ่อไตรรงค์ (อธิการคณะธรรมทูตไทย)       ได้แวะเดินทางมาเยี่ยมเยียนพระสังฆราชยอห์นบัปติส ลี (สังฆมณฑลซินจู๋) ไต้หวัน และสมาชิกธรรมทูตไทย “คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา” รวมทั้งพี่น้องคาทอลิกไทยและไต้หวันเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนจักรทั้งสองประเทศ 🇹🇭🇹🇼

Continue reading

เพราะพระศาสนจักรมีธรรมชาติเป็นธรรมทูต

         ขอขอบคุณพ่ออนุชา ไชยเดช (สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย) ดร.ประทีป (ประธานแผนกฆราวาสไทย) ซิสเตอร์ และพี่น้องทุกๆ ท่านสำหรับการมาเยี่ยมธรรมทูตไทยในไต้หวันครั้งนี้        ขอเป็นตัวแทนสมาชิกธรรมทูตไทยทั้งคณะฯ ตัวแทนพี่น้องคาทอลิกไทยในไต้หวัน และตัวแทนพระศาสนจักรท้องถิ่นไต้หวัน สังฆมณฑลซินจู๋          สำหรับการร่วมสร้างพระอาณาจักรพระเจ้า ให้ปรากฏบนโลก ผ่านทางรูปแบบพระศาสนจักรสากล ที่ไม่ว่าจะต่างชาติ ต่างภาษา และต่างวัฒนธรรม แต่ก็สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในความรักของพระเจ้า         แม้จะเป็นเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆ 5 วัน 4 คืน (26-30 กรกฎาคม 2023) แต่ความทรงจำจะคงอยู่ยาวนาน และอาจจะตลอดไป         การมาของพี่น้องตอกย้ำว่า “พระศาสนจักรคาทอลิกเป็นครอบครัวใหญ่”...

Continue reading