งานแห่แม่พระที่ศูนย์แม่จัน

  เมื่อวันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา คุณพ่อรตชะ ประทุมตรี เจ้าอาวาสวัดนักบุญสเตเฟนแม่จัน กับสัตบุรุษในเขตวัด ร่วมใจกันจัดงานแห่แม่พระ เนื่องในโอกาสฉลองแม่พระได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์   หลังจากพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณได้จัดงานโล้ชิงช้าขึ้นซึ่งถือว่าเป็นงานประจำปีของพี่น้องเผ่าอาข่า   ในงานครั้งนี้มีพี่น้องน้องเข้าร่วมมากมายซึ่งมาจากสามชาติพันธ์ คือ เมี่ยน อาข่า และมูเซอ {gallery}2014/asumptionatmeachan{/gallery}