คณะธรรมทูตไทยจัดการเข้าเงียบประจำปี 2017 และประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ

          คณะธรรมทูตไทย จัดการเข้าเงียบประจำปี 2017 ของสมาชิกทุกคนที่ทำงานในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ประเทศไทย กัมพูชา และลาว ภายใต้หัวข้อ “ศิษย์พระคริสต์ เจริญชีวิตประกาศข่าวดี จิตตารมณ์ความเป็นหนึ่งเดียวในครอบครัวธรรมทูต และการทุ่มเทในการทำงานเพื่อการประกาศข่าวดี” ระหว่างวันที่ 9-23 ม.ค. 2017 ณ วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีคุณพ่อชัยยะ กิจสวัสดิ์ เจ้าอาวาสวัดเซนต์จอห์น อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เป็นผู้เทศน์ในการเข้าเงียบ

          เป็นพิเศษสำหรับปีนี้ที่มีการประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ เพื่อเลือกตั้งอธิการเจ้าคณะฯ ท่านใหม่และคณะที่ปรึกษาชุดใหม่ พิจารณาปัญหาและอุปสรรคในการทำงานธรรมทูต แบ่งปันประสบการณ์การทำงานธรรมทูต แก้ไขปรับปรุงธรรมนูญของคณะฯ และกำหนดแนวทางการทำงานของคณะฯ ในอนาคตอีกด้วย

          โอกาสนี้ คณะธรรมทูตไทย ได้รับเกียรติจากพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ  พระคุณเจ้าหลุยส์ จำเนียร สันติสุขนิรันดร์ ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลท่าแร่-หนองแสง  พระคุณเจ้ายอแซฟ พิบูลย์ วิสิฐนนทชัย ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครสวรรค์  พระคุณเจ้ายอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ ประมุขแห่งสังฆมณฑลนครราชสีมา  พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี  และพระคุณเจ้ายอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ ประมุขแห่งสังฆมณฑลราชบุรี ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และเป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณระหว่างการเข้าเงียบประจำปีและการประชุมสมัชชาใหญ่ของคณะฯ

{besps}2017/Annual_Retreat_2017{/besps}