งานวันครอบครัวธรรมทูตไทย 2018 และการให้คำมั่นสัญญาตลอดชีพของ บร.อภิชาติ และ บร.ชัยธวัช

          เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 ม.ค. 2018 ที่ผ่านมา คณะธรรมทูตไทย จัดงานวันครอบครัวธรรมทูตไทย (TMF) และพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสเข้าเงียบและประชุมประจำปีของสมาชิกคณะ พิธีรื้อฟื้นคำมั่นสัญญาตลอดชีพของสมาชิกคณะ และพิธีให้คำมั่นสัญญาตลอดชีพของสามเณรใหญ่ของคณะ 2 ท่าน ได้แก่ บร.อภิชาติ นามวงศ์ และ บร.ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์ ณ วัดแม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์ จ.ฉะเชิงเทรา โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในฐานะผู้ปกครองของคณะธรรมทูตไทย ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธี และพบปะหารือกับบรรดาสมาชิกคณะหลังพิธีมิสซาด้วย

          คณะธรรมทูตไทย ดำเนินงานภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย เป็นกลุ่มพระสงฆ์คาทอลิกจากสังฆมณฑลต่าง ๆ ในประเทศไทย ที่อุทิศชีวิตเพื่อทำงานประกาศข่าวดีแก่ผู้ที่ยังไม่รู้จักพระคริสตเจ้า โดยปัจจุบันมีสมาชิกคณะทั้งสิ้น 19 คน สามเณรและผู้สนใจ 21 คน ทำงานแพร่ธรรมที่สังฆมณฑลเชียงใหม่ ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว และล่าสุดเพิ่งเปิดสนามงานใหม่ที่ประเทศไต้หวัน โดยมีคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน พระสงฆ์คณะธรรมทูตปีเม (PIME) เป็นอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย

          ทำความรู้จัก บร.อภิชาติ นามวงษ์
          ทำความรู้จัก บร.ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์

{besps}2018/2018-01-14-TMF{/besps}