สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย จัดกิจกรรมแนะนำกระแสเรียกในงานชุมนุมนักเรียนคาทอลิก 2018

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ม.ค. 2018 บร.อภิชาติ บร.ชัยธวัช บร.พรสรร และ บร.กฤษฎี สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เดินทางไปร่วมจัดกิจกรรมแนะนำกระแสเรียกของคณะฯ แก่น้อง ๆ นักเรียนจากโรงเรียนสังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ภายในงานชุมนุมนักเรียนคาทอลิก ยุวธรรมทูต ครั้งที่ 2 ณ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี
{besps}2018/2018-01-18-Youth-BKK{/besps}