สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เข้าคำนับ ฯพณฯ เกรียงศักดิ์ โอกาสขึ้นปีใหม่ 2017

          วันที่ 5 ม.ค. 2017 เวลา 11.00 น. คุณพ่อคมทวน สุขสุทิพย์ อธิการสามเณรคณะธรรมทูตไทย นำบรรดาสามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย และผู้เตรียมตัวเข้าเป็นสามเณรใหญ่ รวม 10 คน เข้าพบพระคุณเจ้า พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย และประมุขแห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อคำนับขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ค.ศ. 2017 ณ สำนักพระสังฆราช อาสนวิหารอัสสัมชัญ เขตบางรัก กรุงเทพฯ

          โอกาสนี้ พระคุณเจ้าได้ให้โอวาทและกำลังใจทั้งด้านการเรียนและกระแสเรียกธรรมทูตแก่ทุกคนที่เข้าพบขอพระจากพระคุณเจ้าด้วย

{besps}2017/Assump_05_01_2017{/besps}