เข้าเงียบประจำปีของคณะธรรมทูตไทย 2015

       เมื่อวันที่ 14-22 มกราคม 2015 ที่ผ่านมา คณะธรรมทูตไทยได้มีการเข้าเงียบเพื่อฟื้นฟูจิตใจประจำปี การประชุม และพิธีรื้อฟื้นคำสัญญาของสมาชิกคณะธรรมทูต  ที่บ้าน สแตนล่า มารีส จังหวัดระยอง ซึ่งในช่วงเวลานี้มีพระคุณเจ้า สามองค์ได้ไปเยี่ยมเยียนคณะธรรมทูต คือ พระคาดินัล ฟรังซีสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทย์วานิช ยอห์นบอสโก ปัญญา กฤษเจริญ  และพระคุณเจ้าเซวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี  ซึ่งเป็นนิมิตหมายว่า สภาพระสังฆราชดูแลและเอาใจใส่คณะธรรมทูตตลอดมา {besps}2015/annualretreat{/besps}