เข้าเงียบประจำปีของคณะธรรมทูตไทย 2014

       ในระหว่าง วันที่ 15-23 มกราคม 2014 ที่ผ่านมา     คณะธรรมทูตไทยได้มีการประชุมและเข้าเงียบประจำปี ที่ศูนย์คามิลเลียน ลาดกระบัง โดยมีสมาชิกคณะและสมาชิกผู้ช่วยคณะ ที่ทำงานอยู่ภาคเหนือของประเทศไทย ที่ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา  รวม 24 ท่าน เข้าร่วม  และวันแรกของการประชุมมีพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์เป็นประธานในพิธีมิสซาและเทศน์เตือนใจ  วันที่สองพระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เป็นประธานในพิธีมิสซาและเทศน์เตือนใจ  และในวันเข้าเงียบ 3 วัน พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นผู้เทศน์เข้าเงียบ {gallery}picture/2014-15/retreat2014{/gallery}