ซิสเตอร์ เอลีซาเบธ พรทิพย์ แก้วกิ่ง ปี 2012-ปัจจุบัน ณ เสียมราบ

      ได้เปิดบ้านใหม่ที่เสียมเรียบในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา มีซิสเตอร์สุขรินทร์ และผู้ฝึกหัดชาวเขมรอยู่ด้วยกันในหมู่คณะ มีหน้าที่หลักในการสอนคำสอน และเยี่ยมเยียนชาวบ้าน และทุกวันพุธไปเยี่ยมนักโทษที่เรือนจำ มี 3 หมู่บ้านที่ช่วยรับผิดชอบ และมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ ช่วยเจ้าวัดต้อนรับแขกจากต่างประเทศ {gallery}pastoralandevagilization/siemrieab{/gallery}