ขอเชิญร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ของคณะธรรมทูตไทย จำนวน 2 องค์


          ขอเชิญพี่น้องทุกท่าน ร่วมโมทนาคุณพระเจ้าโอกาสฉลอง 75 ปี มรณกรรมของ “บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง” องค์อุปถัมภ์ของคณะฯ และร่วมพิธีบวชพระสงฆ์ของสมาชิกคณะธรรมทูตไทย จำนวน 2 องค์ ได้แก่

          1. สังฆานุกรยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์
          สังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม่

          2. สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์
          สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

          ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019 เวลา 10.00 น. โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ สักการสถานบุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม