ฉลองชุมชนแห่งความเชื่อ ครบรอบ 15 ปี

      เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2014 ที่ผ่านมาคุณพ่อวีรชัย ศีรประมง เจ้าอาวาสวัดนักบุญฟรัสซีส เซเวียร์ ธรรมทูตไทยยุคแรกหลังจากสงครามเขมรแดง  กับสัตบุรุษร่วมกันฉลองครบรอบ 15 ปีวัด ซึ่งพี่น้องสัตบุรุษส่วนใหญ่เป็นชาวเวียตนามที่อยุ่ในประเทศกัมพูชากว่า 30 ปีแล้ว   มีคนเข้าร่วมงานนับพันคน  โดยมีพระสังฆราชโอลิเวียร์ เป็นประธานในพิธี {gallery}2014/werachaicompa{/gallery}