เรียนแจ้งให้ทุกท่านทราบว่า ขณะนี้เพจของคณะธรรมฑูตไทย โดนแฮก

เมื่อวันพุธที่ 5 กรกฏาคม 2566 มีผู้ไม่ประสงค์ดีเข้ามาโพสต์ข้อความ ขายเพจของคณะ 

🙏 โดยเฉพาะ ท่าน น.เปาโล…องค์อุปถัมภ์ของคณะ ขอท่านนักบุญ เป็นแรงบันดาลใจ คำวิงวอน และกำลใจ ให้สมาขิกของคณะทุกท่าน ได้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ กระแสเรียก จนสุดสิ้นขีวิตดั่งท่านเทอญฯ…..

หากท่านใดได้รับข้อความจากเพจของคณะ ขอให้ท่านทราบว่านั่นไม่ใช่ข้อความจริงที่ส่งจากคณะ จึงขอให้ทุกท่านอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด..