เริ่มปีใหม่พิธีกรรม

พระคุณเจ้าโอลีเวียร์ เป็นประธาน เริ่มปีใหม่พิธีกรรม เทศกาลเตรียมรับเสด็จ และเตือนใจเราในโอกาสวันเสกและวางศิลาแรก วัดหลังใหม่ที่ พซาโตจว่า เรา คือศิลาที่ มีชีวิต วัดสวยงาม ไม่ใช่แค่ตัวอาคาร แต่เกิดจากเราแต่ละคน ที่ทำให้วัดมีชีวิตชีวา