เพราะพระศาสนจักรมีธรรมชาติเป็นธรรมทูต

         ขอขอบคุณพ่ออนุชา ไชยเดช (สื่อมวลชนคาทอลิกแห่งประเทศไทย) ดร.ประทีป (ประธานแผนกฆราวาสไทย) ซิสเตอร์ และพี่น้องทุกๆ ท่านสำหรับการมาเยี่ยมธรรมทูตไทยในไต้หวันครั้งนี้

       ขอเป็นตัวแทนสมาชิกธรรมทูตไทยทั้งคณะฯ ตัวแทนพี่น้องคาทอลิกไทยในไต้หวัน และตัวแทนพระศาสนจักรท้องถิ่นไต้หวัน สังฆมณฑลซินจู๋

         สำหรับการร่วมสร้างพระอาณาจักรพระเจ้า ให้ปรากฏบนโลก ผ่านทางรูปแบบพระศาสนจักรสากล ที่ไม่ว่าจะต่างชาติ ต่างภาษา และต่างวัฒนธรรม แต่ก็สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้ในความรักของพระเจ้า

        แม้จะเป็นเพียงแค่ระยะเวลาสั้นๆ 5 วัน 4 คืน (26-30 กรกฎาคม 2023) แต่ความทรงจำจะคงอยู่ยาวนาน และอาจจะตลอดไป

        การมาของพี่น้องตอกย้ำว่า “พระศาสนจักรคาทอลิกเป็นครอบครัวใหญ่” ที่พร้อมจะสนับสนุน แบ่งปันสุขหรือทุกข์ พร้อมที่จะยื่นมือช่วยเหลือ เพื่อดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานความรักของพระเจ้าบนโลกใบนี้

         อีกทั้งยังได้เพิ่มไฟธรรมทูตในตัวพ่อให้ลุกโชนและร้อนรนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง เพิ่มพูนความเชื่อและความศรัทธาในพระเจ้า

         การแสดงออกถึงความเชื่อตลอดระยะเวลาการเดินทางแสวงบุญของพี่น้อง เตือนพ่อให้สำนึกว่ายึ่งต้องออกแรงทำงานธรรมทูตมากยิ่งขึ้น ในสนามงานแพร่ธรรมแนวหน้า เพราะมีพี่น้องคาทอลิกไทยที่กำลังสนับสนุนอยู่ข้างหลัง

        ผ่านทางบทบาทงานแพร่ธรรมของฆราวาส สะท้อนให้เห็นว่า พระศาสนจักรไทย มีความเชื่อที่ลึกซึ้ง และพร้อมที่จะเป็นธรรมทูต ทูตแห่งการประกาศความรักของพระเจ้า โดยไม่มีการจำกัดสถานที่ ภาษา หรือวัฒนธรรมใดๆ ก็ตาม

         ขอบคุณสำหรับทุกๆ คำภาวนา รอยยิ้ม และปัจจัยที่สนับสนุนงานธรรมทูตไทย (โดยเฉพาะสนามงานไต้หวัน)

         พ่อจะคิดถึงพี่น้องในทุกเวลาที่สวดภาวนา เพื่อพี่น้องและครอบครัว รวมทั้งถวายมิสซาให้ตามวัตถุประสงค์ที่พี่น้องขอมิสซามานะครับ

         ขอพระเจ้าอวยพรและคุ้มครองพี่ตลอดการเดินทางและตลอดไปนะครับผม🙏

🎙️หมายเหตุ: หากพี่น้องมีความประสงค์จะร่วมสนับสนุนงานธรรมทูตไทย

       พ่ออยากเชิญชวนให้โอนเข้าบัญชีธนาคารของคณะธรรมทูตไทยโดยตรงเลยนะครับ

💳 บัญชีคณะธรรมทูตไทย (อัพเดท 2023)
ธนาคารทหารไทย TMB
059-2-402705

📩 (หากโอนแล้ว ช่วยส่งสลิปให้พ่อด้วยนะครับ เพื่อจะได้ลงชื่อประกาศให้สมาชิกธรรมทูตไทยทุกท่านสวดภาวนาให้ครับ)

🙏 ขอพระพรของพระเจ้าสถิตอยู่และปกปักรักษาคุณพ่อ ซิสเตอร์ และพี่น้องทุกท่านครับ

🥰 คุณพ่อยอแซฟ ยุทธนา วิทยานุลักษณ์
(ธรรมทูตไทยในไต้หวัน)

Email: boyzeeyooh@gmail.com
Line id: boytms
FB: Joseph Wang

ชื่อจีน: 王世如神父
เบอร์โทรศัพท์(ไต้หวัน): 090 579 8589