สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย เคารพศพ “คุณพ่อยัง ดังโตแนล” อดีตอธิการเจ้าคณะคนแรก

          เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.พ. 2018 บร.อภิชาติ บร.ชัยธวัช บร.พรสรร และ บร.กฤษฎี สามเณรใหญ่คณะธรรมทูตไทย ได้เดินทางไปร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณเสกสุสานวัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม โอกาสนี้ พวกเราได้เคารพศพ “คุณพ่อยัง มารี ดังโตแนล” พระสงฆ์คณะ MEP อดีตอธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทยคนแรก และร่วมกันภาวนาขอพรพระเจ้าเพื่อดวงวิญญาณของคุณพ่อด้วยครับ

{besps}2018/2018-02-15{/besps}