วันฉลอง ท่าน น.เปโตร และ ท่าน น.เปาโล

🎉 วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2566 เป็นวันวันฉลอง ท่าน น.เปโตร และ ท่าน น.เปาโล

🙏 โดยเฉพาะ ท่าน น.เปาโล…องค์อุปถัมภ์ของคณะ ขอท่านนักบุญ เป็นแรงบันดาลใจ คำวิงวอน และกำลใจ ให้สมาขิกของคณะทุกท่าน ได้ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ กระแสเรียก จนสุดสิ้นขีวิตดั่งท่านเทอญฯ…..

🙏 Happy feastday ท่านอธิการใหญ่ และคุณพ่อทุกท่านที่มี น. เปโตรและเปาโลเป็นองค์อุปถัมถ์ ขอให้ท่าน นักบุญทั้งสอง ประทานพรให้คุณพ่อทุกท่าน มีใจเร่าร้อน รับใช้พระศาสนจักรและประกาศข่าวดีอย่างร้อนรนตลอดไป….