ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของชุนชนแห่งความเชื่อวัดพระเมตตา มารีย์อา หลุยส์ซา ราตรี จินดา

🙏        ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ของชุนชนแห่งความเชื่อวัดพระเมตตา มารีย์อา หลุยส์ซา ราตรี จินดา ซึ่งได้รับศีลล้างบาปตามพิธีกรรมพระศาสนจักรโรมันคาทอลิกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว