พิธีให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตในคณะธรรมทูตไทยของคุณพ่อยุทธนาและคุณพ่อกรณ์

          อีกหนึ่งวันสำคัญที่น่าชื่นชมยินดีของคณะธรรมทูตไทย เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2017 พระคุณเจ้าซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขแห่งสังฆมณฑลจันทบุรี ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีบูชาขอบพระคุณ ภายหลังบทเทศน์มีพิธีให้คำมั่นสัญญาตลอดชีวิตของคุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์ และคุณพ่อกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล ซึ่งทั้งสองท่านเป็นพระสงฆ์แห่งอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เพื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกคณะฯ ลำดับที่ 15 และ 16 โดยมีคุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะฯ ร่วมกับสมาชิกคณะฯ และสมาชิกผู้ร่วมงานเป็นสักขีพยานในพิธีเช้าวันนี้ที่วัดน้อยบ้านแห่งพระเมตตา วัดแม่พระเหรียญอัศจรรย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา

          ทำความรู้จัก คุณพ่อยุทธนา วิทยานุลักษณ์
          ทำความรู้จัก คุณพ่อกรณ์ อดิเรกวุฒิกุล

{besps}2017/VowofKornandBoy_18_01_2017{/besps}