พิธีเสกและวางศิลาแรก ของวัดหลังใหม่ วัด น. ยอแซฟ พนมเปญ

พิธีเสกและวางศิลาแรก ของวัดหลังใหม่ ที่ วัดน. ยอแซฟ พนมเปญ โดยพระคุณเจ้า โอลีเวียร์ และได้รับเกียรติ จากผู้ว่าการเขต รึไซแก้ว, หัวหน้ากระทรวงการศาสนาของเขต, หัวหน้าแขวงตวลซองแก, ผู้ใหญ่บ้านและหัวหน้าตำรวจในพื้นที่ พนมเปญราชธานี ร่วมเป็นแขกผู้มีเกียรติในพิธีนี้ด้วย 
 
วัดน.ยอแซฟ เดิมเป็นบ้านเณรของกัมพูชา หลังจากสงคราม พระศาสนจักรผ่านทาง พระคุณเจ้า อีฟ ลามูส คณะ MEP ได้ซื้อคืนพื้นที่นี้กลับมา และเปิดเป็นวัดหลัก ในกรุงพนมเปญ เป็นที่พักแห่งแรกๆ รับบรรดาธรรมทูตใหม่ มาเรียนภาษา และเป็นศูนย์รวมอบรมและทำกิจกรรมต่างๆ. ธรรมไทยทุกคนเริ่มชีวิตในกัมพูชาครั้งแรก จากที่แห่งนี้
 
ในปี 1997-2001 คพ. วีรชัย ศรีประมงค์ เป็นเจ้าอาวาสที่รับการแต่งตั้งเป็นองค์แรก ตั้งแต่ปี 2015 จนถึง ปัจจุบัน คพ. ชัชชัย รวอร่าม (เรือง ฉัตรเซะเรย) เป็นเจ้าอาวาสองค์ที่ 4 ซึ่งทั้งสองท่านเป็นสมาชิกของคณะธรรมทูตไทย
พี่น้องสามารถมีส่วนร่วมในงานธรรมทูต ในการสร้างวัดใหม่นี้ได้ที่ คพ. ชัชชัย Line ID: Pauldenny. บัญชีรับบริจาค ttb All Free 213-2-38029-2