พิธีบูชาขอบพระคุณปลงศพ สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์

          ประมวลภาพ วจนพิธีกรรมปิดฝาโลง และพิธีปลงศพ “สังฆานุกรยอแซฟ ชัยธวัช ธีรานุสนธิ์” สมาชิกคณะธรรมฑูตไทย สังกัดอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 15 ม.ค. 2019 ณ วัดนักบุญเปโตร และสุสานวัดนักบุญเปโตร อ.สามพราน จ.นครปฐม

          โดย พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม ประมุขสังฆมณฑลเชียงราย เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประมุขสังฆมณฑลจันทบุรี พระสังฆราชโอลิเวียร์ ชมิตเฮาสเลอร์ ประมุขมิสซังพนมเปญ คุณพ่ออาดรีอาโน เปโลซิน อธิการเจ้าคณะธรรมทูตไทย และคุณพ่อยอแซฟ ธีระ กิจบำรุง ในฐานะญาติผู้ใหญ่

          พร้อมด้วยบรรดาสมาชิกคณะธรรมทูตไทย พระสงฆ์อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ และสังฆมณฑลต่าง ๆ สังฆานุกร สามเณร บราเดอร์ ซิสเตอร์ ผู้ฝึกหัด และพี่น้องสัตบุรุษหลายพันคน ที่มาร่วมส่งดวงวิญญาณของ บราเดอร์ชัย เป็นครั้งสุดท้ายครับ

{besps}2019/2019-01-15{/besps}