พิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์ คณะธรรมทูตไทย

          ประมวลภาพ พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาส 75 ปี มรณกรรมของ “บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง” และพิธีบวชพระสงฆ์ใหม่ของ “คุณพ่อยอแซฟ อภิชาติ นามวงษ์” สมาชิกคณะธรรมทูตไทย (TMS) สัตบุรุษวัดพระหฤทัยแห่งพระเยซูเจ้า ขลุง จันทบุรี

          โดย พระคาร์ดินัลฟรังซิสเซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช ประมุขอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ในฐานะผู้ปกครองคณะธรรมทูตไทย พร้อมด้วย พระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ พระสังฆราชยอแซฟ วุฒิเลิศ แห่ล้อม และพระสังฆราช ยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญ เมื่อวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2019 ณ สักการสถาน บุญราศีนิโคลาส บุญเกิด กฤษบำรุง สามพราน ท่ามกลางบรรยากาศของความชื่นชมยินดี ซึ่งมีบรรดาพระสงฆ์ ซิสเตอร์ สามเณร ผู้ฝึกหัด นักเรียนคาทอลิก และพี่น้องสัตบุรุษมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

          ขอคำภาวนาจากพี่น้องที่รักทุกท่าน เพื่อคุณพ่อใหม่ของเรา จะได้ทำงานแพร่ธรรมตามพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างดีเสมอไป… ขอขอบคุณภาพจากเพจ บันทึก : ฉลองวัด และคุณ Mario Anthony II มา ณ โอกาสนี้

{besps}2019/2019-01-12-01{/besps}