พิธีกรรมต่างๆช่วงมหาพรตและปัสกาของธรรมทูตไทยที่ สปปลาว

คุณพ่อบุญธรรม แหวนฉิมพลี ณ มิสซังท่าแขก {besps}picture/2015-2016/frboontham{/besps}