พิธีกรรมต่างๆช่วงมหาพรตและปัสกาของธรรมทูตไทย ณ ลุ่มแม่น้ำโขง พนมเปญ

คุณพ่อวีระชัย ศรีประมงค์ ณวัดนักบุญอันตน กอมปงจัมลอง ลุ่มแม่น้ำโขง พนมเปญ{besps}picture/2015-2016/frvee{/besps}