พอลลีน มารีย์ จาริคอท

เพราะเธอคนนี้ พอลลีน มารีย์ จาริคอท…ที่มีใจห่วงใยแนวหน้าของพระศานจักรที่โคชินไชน่า ในสมัยของเธอ…

เธอช่วยสร้างเครือข่าย ภาวนาเพื่องานธรรมทูต และ รวบรวมเงินบริจาค เพื่อสำหรับงานประกาศพระวรสาร…ผ่านทางสมาคมเล็กที่เมืองลียง ประเทศฝรั่งเศส ในปี 1822
สันตะสำนัก ได้เห็นกิจการดีของเธอ และรับรององค์การของเธอ ให้เป็นหนึ่งในองค์การของสันตะสำนัก…​เพื่อการประกาศพระสาร ในปี 1922
ปี 2022 นี้ จึงเป็นปีครบรอบ 200 ปีการก่อตั้งสมาคม และ 100 ปี ในการรับรององค์กรของสันตะสำนัก…​
ปีนี้ เธอจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนักบุญที่เมืองของเธอ ลียง ฝรั่งเศส ในเดือน พฤษภาคม 2022 ขอท่านผู้น่าเคารพ พอลลีน ช่วยวิงวอนเพื่อเราเทอญ